Giao ban BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 08/04/2021 00:00:00

Chiều ngày 08/04/2021, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021.

 toàn cảnh hội nghị.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Trong quý 1 năm 2021, thành phố Thanh Hoá đã tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID - 19, tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố trong quý 1 ước đạt 8,3%; xây dựng cơ sở vững mạnh về văn hoá - xã hội, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và thành phố. Thành phố đã điều tra, làm rõ 56 vụ việc vi phạm về an ninh trật tự; phát hiện, bắt giữ 43 vụ, 61 đối tượng vi phạm về ma tuý, xử lý 1709 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với số tiền trên 1 tỷ đồng. Các phường, xã đã thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ, không để xảy ra mất dân chủ ở địa phương. Trong quý 1, các phường, xã đã tuyên truyền, vận động 256 hộ dân hiến được trên 7 nghìn m2 đất và các tài sản trên đất mở rộng đường giao thông. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được duy trì và thực hiện nghiêm túc. UBND thành phố Thanh Hoá đã tiếp 45 lượt người, đã giải quyết 85/104 vụ việc theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố, đạt 81,7%.

Bên cạnh đó, còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quý 1 năm 2021 như: công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án còn chậm, khu tái định cư chậm hoàn thiện cơ sở hạ tầng; công tác nắm và báo cáo tình hình cơ sở nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khái XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đôi khi chưa kịp thời; một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021. 

dc tuấn.JPG

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ xây dựng XDCS và thực hiện QCDC thành phố kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố yêu cầu các đồng chí trong BCĐ tích cực tham mưu nắm bắt tình hình tại các đơn vị thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết phải có trọng tâm, trọng điểm, không lồng ghép; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy chế cơ sở, các hoạt động tôn giáo, điểm nóng phát sinh phức tạp tại cơ sở; vận động và tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt công tác bầu cử; kiểm tra, giám sát công việc tại địa phương phải công khai, minh bạch; tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt và hành động thân thiện”; xây dựng, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025,


Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa
 
 

Giao ban BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: 08/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 08/04/2021, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021.

 toàn cảnh hội nghị.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Trong quý 1 năm 2021, thành phố Thanh Hoá đã tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID - 19, tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố trong quý 1 ước đạt 8,3%; xây dựng cơ sở vững mạnh về văn hoá - xã hội, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và thành phố. Thành phố đã điều tra, làm rõ 56 vụ việc vi phạm về an ninh trật tự; phát hiện, bắt giữ 43 vụ, 61 đối tượng vi phạm về ma tuý, xử lý 1709 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với số tiền trên 1 tỷ đồng. Các phường, xã đã thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ, không để xảy ra mất dân chủ ở địa phương. Trong quý 1, các phường, xã đã tuyên truyền, vận động 256 hộ dân hiến được trên 7 nghìn m2 đất và các tài sản trên đất mở rộng đường giao thông. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được duy trì và thực hiện nghiêm túc. UBND thành phố Thanh Hoá đã tiếp 45 lượt người, đã giải quyết 85/104 vụ việc theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố, đạt 81,7%.

Bên cạnh đó, còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quý 1 năm 2021 như: công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án còn chậm, khu tái định cư chậm hoàn thiện cơ sở hạ tầng; công tác nắm và báo cáo tình hình cơ sở nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khái XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đôi khi chưa kịp thời; một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021. 

dc tuấn.JPG

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ xây dựng XDCS và thực hiện QCDC thành phố kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố yêu cầu các đồng chí trong BCĐ tích cực tham mưu nắm bắt tình hình tại các đơn vị thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết phải có trọng tâm, trọng điểm, không lồng ghép; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy chế cơ sở, các hoạt động tôn giáo, điểm nóng phát sinh phức tạp tại cơ sở; vận động và tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt công tác bầu cử; kiểm tra, giám sát công việc tại địa phương phải công khai, minh bạch; tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt và hành động thân thiện”; xây dựng, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025,


Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa