Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa năm 2021

Ngày 12/01/2021 00:00:00

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Văn phòng Thành ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa năm 2021, như sau:

STTThángNgày tiếp công dân
1Tháng 1Ngày 12 (thứ 3)
2Tháng 2Ngày 10 (thứ 4)
3Tháng 3Ngày 10 (thứ 4)
4Tháng 4Ngày 12 (thứ 2)
5Tháng 5Ngày 10 (thứ 2)
6Tháng 6Ngày 10 (thứ 5)
7Tháng 7Ngày 12 (thứ 2)
8Tháng 8Ngày 10 (thứ 3)
9Tháng 9Ngày 10 (thứ 6)
10Tháng 10Ngày 11 (thứ 2)
11Tháng 11Ngày 10 (thứ 4)
12Tháng 12Ngày 10 (thứ 6)

Trường hợp vì lý do khách quan không thể thực hiện được lịch tiếp dân, đối thoại với dân như đã thông báo, thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy sẽ tổ chức tiếp dân, đối thoại với công dân khi cần thiết ngoài thời gian theo lịch nêu trên.

Thời gian:

Buổi sáng: Mùa đông: bắt đầu từ 07h30’ và kết thúc vào lúc 11h30’; Mùa hè: bắt đầu từ 07h00’ và kết thúc vào lúc 11h00’.

Buổi chiều: Mùa đông: bắt đầu từ 13h00’ và kết thúc vào lúc 16h30’; Mùa hè: bắt đầu từ 13h30’ và kết thúc vào lúc 17h00’.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa)

Văn phòng Thành ủy thành phố Thanh Hóa

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa năm 2021

Đăng lúc: 12/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Văn phòng Thành ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa năm 2021, như sau:

STTThángNgày tiếp công dân
1Tháng 1Ngày 12 (thứ 3)
2Tháng 2Ngày 10 (thứ 4)
3Tháng 3Ngày 10 (thứ 4)
4Tháng 4Ngày 12 (thứ 2)
5Tháng 5Ngày 10 (thứ 2)
6Tháng 6Ngày 10 (thứ 5)
7Tháng 7Ngày 12 (thứ 2)
8Tháng 8Ngày 10 (thứ 3)
9Tháng 9Ngày 10 (thứ 6)
10Tháng 10Ngày 11 (thứ 2)
11Tháng 11Ngày 10 (thứ 4)
12Tháng 12Ngày 10 (thứ 6)

Trường hợp vì lý do khách quan không thể thực hiện được lịch tiếp dân, đối thoại với dân như đã thông báo, thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy sẽ tổ chức tiếp dân, đối thoại với công dân khi cần thiết ngoài thời gian theo lịch nêu trên.

Thời gian:

Buổi sáng: Mùa đông: bắt đầu từ 07h30’ và kết thúc vào lúc 11h30’; Mùa hè: bắt đầu từ 07h00’ và kết thúc vào lúc 11h00’.

Buổi chiều: Mùa đông: bắt đầu từ 13h00’ và kết thúc vào lúc 16h30’; Mùa hè: bắt đầu từ 13h30’ và kết thúc vào lúc 17h00’.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa)

Văn phòng Thành ủy thành phố Thanh Hóa