Thành phố Thanh Hóa thu thập trên 56 nghìn hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Ngày 06/04/2021 00:00:00

Theo rà soát, thành phố Thanh Hóa có hơn 200.000 công dân từ đủ 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD cho người dân, những ngày này, Công an thành phố Thanh Hóa đang tăng cường cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ thu thập hồ sơ cấp thẻ CCCD theo đúng thời gian.

 IMG-3286.JPG

Thực hiện việc làm thẻ CCCD lưu động tại phường Thiệu Dương

Công an thành phố phói hợp với Công an các phường, xã tổ chức nhiều tổ cấp CCCD lưu động tại địa bàn các phường, xã theo hình thức cuốn chiếu. Mỗi tổ cấp CCCD được chia 3 thành ca làm việc trong ngày, các tổ tiếp công dân liên tục từ 5h sáng đến đêm khuya với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất.   

IMG-3285.JPG      

Công an thành phố Thanh Hóa hướng dẫn công dân chụp ảnh làm thẻ CCCD

Tại các điểm thu thập hồ sơ cấp CCCD, Công an thành phố Thanh Hóa đã sắp xếp và thông báo lịch cấp căn cước theo từng phố, thôn, khu dân cư để đảm bảo đúng, đủ số lượng công dân đến giải quyết nhanh, kịp thời, hạn chế tập trung đông người.

IMG-3284.JPG

Người dân phấn khởi được chụp ảnh làm thẻ CCCD

Tính đến ngày 5/4/2021, Công an thành phố Thanh Hóa đã triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho trên 56 nghìn người. Hiện tại Công an thành phố vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn theo việc cấp thẻ CCCD theo đúng thời gian đã đề ra.

 

Thành phố Thanh Hóa thu thập trên 56 nghìn hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Đăng lúc: 06/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Theo rà soát, thành phố Thanh Hóa có hơn 200.000 công dân từ đủ 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD cho người dân, những ngày này, Công an thành phố Thanh Hóa đang tăng cường cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ thu thập hồ sơ cấp thẻ CCCD theo đúng thời gian.

 IMG-3286.JPG

Thực hiện việc làm thẻ CCCD lưu động tại phường Thiệu Dương

Công an thành phố phói hợp với Công an các phường, xã tổ chức nhiều tổ cấp CCCD lưu động tại địa bàn các phường, xã theo hình thức cuốn chiếu. Mỗi tổ cấp CCCD được chia 3 thành ca làm việc trong ngày, các tổ tiếp công dân liên tục từ 5h sáng đến đêm khuya với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất.   

IMG-3285.JPG      

Công an thành phố Thanh Hóa hướng dẫn công dân chụp ảnh làm thẻ CCCD

Tại các điểm thu thập hồ sơ cấp CCCD, Công an thành phố Thanh Hóa đã sắp xếp và thông báo lịch cấp căn cước theo từng phố, thôn, khu dân cư để đảm bảo đúng, đủ số lượng công dân đến giải quyết nhanh, kịp thời, hạn chế tập trung đông người.

IMG-3284.JPG

Người dân phấn khởi được chụp ảnh làm thẻ CCCD

Tính đến ngày 5/4/2021, Công an thành phố Thanh Hóa đã triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho trên 56 nghìn người. Hiện tại Công an thành phố vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn theo việc cấp thẻ CCCD theo đúng thời gian đã đề ra.