Khách sạn - Central Hotel (5 sao)

Khách sạn - Central Hotel (5 sao)

Địa chỉ : Số 01, Đại lộ Nguyễn Hoàng, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa - Email: centralhotel.thanhhoa@gmail.com - Facebook: Central Hotel - Tell: 0237 363 5555 * Fax: 0237 361 6868 - STT: 58058021493389999 - Ngân hàng OceanBank, Chi nhánh Thanh Hóa

Địa chỉ : Số 01, Đại lộ Nguyễn Hoàng, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa - Email: centralhotel.thanhhoa@gmail.com - Facebook: Central Hotel - Tell: 0237 363 5555 * Fax: 0237 361 6868 - STT: 58058021493389999 - Ngân hàng OceanBank, Chi nhánh Thanh Hóa
Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam T/P, phường Đông Vệ, T/P. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Tel: + 84 37 88 68 999 Fax: + 84 37 88 68 668 Website: www.thanhhoa.muongthanh.vn Email: sales@thanhhoa.muongthanh.vn
Địa chỉ : 65 Trần Phú - Thành Phố Thanh Hóa Điện thoại :0373.726.888 -0373.726.999 : Fax : 0373.851.096 Email :kimchunghotel@gmail.com Website: kimchunghotel.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN LAM KINH Địa chỉ: Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tel: 0373.719.969 Fax: 0373.940.999 Email: phong.khkd@lamkinhhotel.vn Website: lamkinhhotel.vn
Địa chỉ : 757 Bà Triệu, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa Điện thoại : 0378.999.666, Email : kdthieny@gmail.com
Địa chỉ: 01 Nguyễn Chí Thanh, TP.Thanh Hoá. Điện thoại: 01666666969
01 Phan Chu Trinh, TP.Thanh Hóa. Tel: (84-37) 385 2004
41 Đội Cung, TP.Thanh Hóa Tel: (84-37) 371 1112
12