Tin nổi bật

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3

Chiều ngày 08/05/2021, tại công sở UBND phường Nam Ngạn, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm 4 phường: Nam Ngạn, Trường Thi, Hàm Rồng và Đông Thọ.

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3
TP Thanh Hóa: Đa dạng các sân chơi TDTT dành cho thanh, thiếu nhiTP Thanh Hóa: Đa dạng các sân chơi TDTT dành cho thanh, thiếu nhi
Khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Đơn vị bầu cử số 7 đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử Đơn vị bầu cử số 7 đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử
Thành phố Thanh Hóa có 1 trường hợp F1 liên quan đến 5 chuyên gia Trung Quốc Thành phố Thanh Hóa có 1 trường hợp F1 liên quan đến 5 chuyên gia Trung Quốc