Hướng dẫn xác thực thông  tin CCCD và CMND 09 số đối với  tài khoản đã đăng ký trên cổng DVC  quốc gia và đăng nhập cổng DVC  tỉnh Thanh Hóa bằng tài khoản định  danh điện tử VNeID

Hướng dẫn xác thực thông tin CCCD và CMND 09 số đối với tài khoản đã đăng ký trên cổng DVC quốc gia và đăng nhập cổng DVC tỉnh Thanh Hóa bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Hướng dẫn xác thực thông tin CCCD và CMND 09 số đối với tài khoản đã đăng ký trên cổng DVC quốc gia và đăng nhập cổng DVC tỉnh Thanh Hóa bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Hướng dẫn xác thực thông tin CCCD và CMND 09 số đối với tài khoản đã đăng ký trên cổng DVC quốc gia và đăng nhập cổng DVC tỉnh Thanh Hóa bằng tài khoản định danh điện tử VNeID
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, phường Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện CCHC toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Thực hiện kế hoạch số 14, ngày 5/11/2023, của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; để tăng cường kiến thức, kĩ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công tác CCHC trên địa bàn thành phố, UBND thành phố phối hợp với sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn công tác CCHC cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.
Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính là việc cá nhân, tổ chức có thể được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả hoặc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi cư trú, đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.
Sáng 8/9/2023, UBND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú- Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”