Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Anh Xuân
  Ngày sinh: 28/02/1973
  Quê quán: Xuân Hòa - Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Chủ tịch HĐND thành phố
  Họ và Tên: Lê Quang Hiển
  Ngày sinh: 02/09/1973
  Quê quán: Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: 14/154 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, Tp Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa