BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC

Địa chỉ: 595 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - Tp. Thanh Hoá. Điện thoại: 0373713713 - 0373713777 Fax: 0373855510

 • BỆNH VIỆN NHI

  BỆNH VIỆN NHI

  Địa chỉ: Quang Trung 3 – P.Đông vệ – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3955955 / Fax: 037.3953989 Giám đốc: Lê Tất Hải

 • BỆNH VIỆN MẮT

  BỆNH VIỆN MẮT

  Địa chỉ: 215 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3951851 / Fax: 037.3951851 Giám đốc: Ngô Hồng

 • BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC

  BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC

  Địa chỉ: 155 Trường Thi – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3851293 / Fax: 037.3851293 Giám đốc: Mai Phú

 • BỆNH VIỆN TÂM THẦN

  BỆNH VIỆN TÂM THẦN

  Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3954430 / Fax: Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệp

 • BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

  BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

  Địa chỉ: Quảng Thịnh – Quảng Xương - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3996607 / Fax: 037. Giám đốc: Lương Ngọc Trương

 • BỆNH VIỆN DA LIỄU

  BỆNH VIỆN DA LIỄU

  Địa chỉ: 195 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa Điện thoại: 037.3951401 / Fax: 037. Giám đốc: Phạm Ngọc Cường

 • BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

  BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

  Địa chỉ: 476 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3950204 / Fax: 037.954049 Giám đốc: Lê Minh Sứ

Địa chỉ: 595 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - Tp. Thanh Hoá. Điện thoại: 0373713713 - 0373713777 Fax: 0373855510
Địa chỉ: Quang Trung 3 – P.Đông vệ – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3955955 / Fax: 037.3953989 Giám đốc: Lê Tất Hải
Địa chỉ: 215 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3951851 / Fax: 037.3951851 Giám đốc: Ngô Hồng
Địa chỉ: 155 Trường Thi – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3851293 / Fax: 037.3851293 Giám đốc: Mai Phú
Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3954430 / Fax: Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệp
Địa chỉ: Quảng Thịnh – Quảng Xương - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3996607 / Fax: 037. Giám đốc: Lương Ngọc Trương
Địa chỉ: 195 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa Điện thoại: 037.3951401 / Fax: 037. Giám đốc: Phạm Ngọc Cường
Địa chỉ: 476 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3950204 / Fax: 037.954049 Giám đốc: Lê Minh Sứ
12