BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Ngày 18/10/2018 16:08:17

Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3954430 / Fax: Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệp

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Đăng lúc: 18/10/2018 16:08:17 (GMT+7)

Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3954430 / Fax: Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệp