BỆNH VIỆN MẮT

Ngày 18/10/2018 16:08:18

Địa chỉ: 215 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3951851 / Fax: 037.3951851 Giám đốc: Ngô Hồng

BỆNH VIỆN MẮT

Đăng lúc: 18/10/2018 16:08:18 (GMT+7)

Địa chỉ: 215 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3951851 / Fax: 037.3951851 Giám đốc: Ngô Hồng