BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

Ngày 18/10/2018 16:08:17

Địa chỉ: 476 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3950204 / Fax: 037.954049 Giám đốc: Lê Minh Sứ

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

Đăng lúc: 18/10/2018 16:08:17 (GMT+7)

Địa chỉ: 476 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3950204 / Fax: 037.954049 Giám đốc: Lê Minh Sứ