Quy hoạch chung đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040

Quy hoạch chung đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040

Quy hoạch chung đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 Địa điểm: TP Thanh Hóa & huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chung đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 Địa điểm: TP Thanh Hóa & huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án:
Công ty Cổ phần Sông Mã thông báo hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, dự án: Cầu qua sông Nhà Lê thuộc tuyến đường vành đai Đông Tây, thành phố Thanh Hóa.
Thông báo số 243/TB-TTPTQĐ ngày 29/7/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Đại lộ Bắc Nam, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa (thuộc MBQH số 204XD/UB ngày 27/11/2002)
Thông báo số 242/TB-TTPTQĐ ngày 29/7/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn 5 xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 8033/QĐ-UBND ngày 12/9/2016)
Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu khảo sát, lập QHCT tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đông Nam Đại học Hồng Đức, thành phố Thanh Hóa
12