Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Ngô Ngọc Hiểu
  Ngày sinh: 03/12/1980
  Quê quán: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
  Thường trú: 03 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Chính trị
  Chức vụ : Chánh văn phòng Thành ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Minh Khánh
  Ngày sinh: 11/07/1985
  Quê quán: Ba Đình, Tp Thanh Hóa
  Thường trú: Nhà 5 KĐT Đông Phát, phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Báo chí
  Chức vụ : Phó Chánh Văn phòng Thành Ủy
  Họ và Tên: Hoàng Thị Huyền
  Ngày sinh: 19/09/1979
  Quê quán: Xã Hoằng Phong - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: 26/421 Nguyễn Tĩnh - phường Đông Hương - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Chính trị
  Chức vụ : Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Mạnh Thắng
  Ngày sinh: 20/04/1982
  Quê quán: Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
  Thường trú: Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá
  Trình độ : Thạc sĩ quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ