TP Thanh Hóa nhân rộng Mô hình “3 Không”

TP Thanh Hóa nhân rộng Mô hình “3 Không”

Mô hình "3 không" là không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Đây là mô hình tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 100% trên môi trường mạng, không cần di chuyển đến trụ sở UBND xã, phường hoặc UBND thành phố. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai nhân rộng mô hình đến các phường, xã, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Mô hình "3 không" là không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Đây là mô hình tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 100% trên môi trường mạng, không cần di chuyển đến trụ sở UBND xã, phường hoặc UBND thành phố. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai nhân rộng mô hình đến các phường, xã, khu dân cư trên địa bàn thành phố.
Sáng 8/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số (CĐS) cấp huyện và mô hình “3 không” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
Xác định nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ theo đề án 06 là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, hoạt động chuyển đổi số đã và đang được triển khai hiệu quả, với mục tiêu xây dựng công dân số.
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, phường Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện CCHC toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Thực hiện công văn số 1799, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hoá về việc triển khai Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, chiều ngày 26/12/2023, Đảng ủy phường Điện Biên tổ chức hội nghị khai trương Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.
Việc áp dụng công nghệ, số hóa trong thanh toán, bán hàng tại các chợ truyền thống ở thành phố Thanh Hóa thừoi gian qua đã vừa thúc đẩy kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua.
Sáng 7/12/2023, Thành đoàn TP Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tuyến phố không dùng tiền mặt”.