Thành phố Thanh Hoá: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số

Thành phố Thanh Hoá: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số

UBND thành phố Thanh Hóa vừa có văn bản về việc yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn.

UBND thành phố Thanh Hóa vừa có văn bản về việc yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn.
Sáng ngày 13/9, Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Thanh Hoá chủ trì phối hợp với Viễn thông Thanh Hoá, UBND phường An Hưng, tổ chức buổi tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số trên địa bàn phường năm 2022.
Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19, xu hướng tiêu dùng thay đổi đã tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tại Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp thương mại đã và đang áp dụng việc chuyển đổi số, gia tăng hiệu quả trong kinh doanh.
Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hoá vừa có văn bản về việc triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử.
Hiện nay, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch đang trở thành xu thế tất yếu, góp phần quan trọng để du lịch cả nước, trong đó có du lịch Thanh Hóa phục hồi mạnh mẽ sau Đại dịch Covid 19; bắt kịp đà phát triển nhanh chóng, hiện đại của du lịch toàn thế giới.
Nhằm thúc đẩy các địa phương, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngày 01/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 4016/BTTTT-THH về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022.
Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
12