Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Đình Qúy
  Ngày sinh: 10/10/1963
  Quê quán: Hoằng Quang - TP Thanh Hóa
  Thường trú: 77 Lê Văn Hưu - phường Tân Sơn - thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Kinh tế Nông nghiệp
  Chức vụ : Phó Chủ tịch MTTQ thành phố