Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Phạm Thị Việt Nga
  Ngày sinh: 04/10/1969
  Quê quán: Phường Lam Sơn - TP Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Luật
  Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
  Họ và Tên: Lê Mai Khanh
  Ngày sinh: 12/12/1972
  Quê quán: Xã Thiệu Gia0 - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: KĐT Đông Bắc Ga - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND thành phố
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Hùng
  Ngày sinh: 03/02/1977
  Quê quán: Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị
  Thường trú: 224B Phú Liên - Phường Phú Sơn - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế - Xây dựng công trình giao thông
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND thành phố