Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Trần Anh Chung
  Ngày sinh: 05/07/1974
  Quê quán: Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  Thường trú: Số nhà 17, đường Chu Văn An, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  Trình độ : Thạc sỹ quản lý kinh tế
  Chức vụ : Chủ tịch UBND thành phố
  Họ và Tên: Nguyễn Việt Hùng
  Ngày sinh: 08/01/1972
  Quê quán: Hoằng Đạt - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Tân Sơn - TP THanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản lý GD​
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa
  Họ và Tên: Lê Mai Khanh
  Ngày sinh: 12/12/1972
  Quê quán: Xã Thiệu Gia0 - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: KĐT Đông Bắc Ga - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND thành phố
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Hùng
  Ngày sinh: 03/02/1977
  Quê quán: Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị
  Thường trú: 224B Phú Liên - Phường Phú Sơn - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế - Xây dựng công trình giao thông
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND thành phố