Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Anh Xuân
  Ngày sinh: 28/02/1973
  Quê quán: Xuân Hòa - Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố
  Họ và Tên: Lê Anh Tuấn
  Ngày sinh: 16/06/1965
  Quê quán: Xã Yên Phong - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Lam Sơn - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế
  Chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Thành ủy