Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa đính chính thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa đính chính thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Ngày 18/8/2021, phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa được phân công đi dự và đưa tin về việc thành phố Thanh Hóa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa đoạn từ thị trấn Rừng thông đến Quốc lộ 1A đối với hộ ông Hoàng Ngọc Hà ở phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn theo Quyết định số 7365/QĐ-UBND ngày 16/8/2021.

Ngày 18/8/2021, phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa được phân công đi dự và đưa tin về việc thành phố Thanh Hóa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa đoạn từ thị trấn Rừng thông đến Quốc lộ 1A đối với hộ ông Hoàng Ngọc Hà ở phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn theo Quyết định số 7365/QĐ-UBND ngày 16/8/2021.
UBND thành phố Thanh Hóa vừa có công văn về việc: Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với các ông Hoàng Công Phong, Hoàng Công Cảnh. phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại các MBQH số 89/XD-UB ngày 28/8/2003; số 889/QĐ-UBND, ngày 03/6/2009; số 2017/QĐ-UBND, ngày 06/12/2010; số 1078/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010; số 741/QĐ-UBND, ngày 23/01/2017; số 939 XD/UB, ngày 01/6/2006; số 425/QĐ-UBND, ngày 23/01/2013 trên địa bàn thành phố Thanh Hoá
Thực hiện Thông báo số 316/TB-UBND ngày 01/7/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc thu hồi đất tại phường Đông Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị Xanh - Khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa.
+ Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; + Email: bangpmb.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn