BỆNH VIỆN DA LIỄU

Ngày 18/10/2018 16:08:17

Địa chỉ: 195 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa Điện thoại: 037.3951401 / Fax: 037. Giám đốc: Phạm Ngọc Cường

BỆNH VIỆN DA LIỄU

Đăng lúc: 18/10/2018 16:08:17 (GMT+7)

Địa chỉ: 195 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa Điện thoại: 037.3951401 / Fax: 037. Giám đốc: Phạm Ngọc Cường