BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Ngày 18/10/2018 16:08:17

Địa chỉ: Quảng Thịnh – Quảng Xương - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3996607 / Fax: 037. Giám đốc: Lương Ngọc Trương

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Đăng lúc: 18/10/2018 16:08:17 (GMT+7)

Địa chỉ: Quảng Thịnh – Quảng Xương - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3996607 / Fax: 037. Giám đốc: Lương Ngọc Trương