BỆNH VIỆN NHI

Ngày 18/10/2018 16:09:43

Địa chỉ: Quang Trung 3 – P.Đông vệ – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3955955 / Fax: 037.3953989 Giám đốc: Lê Tất Hải

BỆNH VIỆN NHI

Đăng lúc: 18/10/2018 16:09:43 (GMT+7)

Địa chỉ: Quang Trung 3 – P.Đông vệ – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3955955 / Fax: 037.3953989 Giám đốc: Lê Tất Hải