Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Trịnh Huy Triều
  Ngày sinh: 27/10/1972
  Quê quán: Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Điện Biên, TP Thanh hóa
  Trình độ : Thạc sỹ xây dựng công trình giao thông
  Chức vụ : Chủ tịch UBND thành phố
  Họ và Tên: Phạm Thị Việt Nga
  Ngày sinh: 04/10/1969
  Quê quán: Phường Lam Sơn - TP Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Luật
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa
  Họ và Tên: Lê Mai Khanh
  Ngày sinh: 12/12/1972
  Quê quán: Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Hùng
  Ngày sinh: 03/02/1977
  Quê quán: Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
  Thường trú: 224B, Phú Liên, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sĩ Kinh tế - Xây dựng Công trình giao thông
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa