Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Đỗ Thị Bảy
  Ngày sinh: 02/09/1969
  Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, TP Thanh Hóa
  Thường trú: Phố Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hoá