Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Trịnh Thị Hoa
  Ngày sinh: 02/10/1972
  Quê quán: Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa
  Thường trú: TP Thanh Hóa
  Trình độ : CN KH Chính trị, Th.sỹ XDĐ
  Chức vụ : Chủ tịch MTTQ thành phố Thanh Hóa
  Họ và Tên: Lê Đình Quý
  Ngày sinh: 10/10/1963
  Quê quán: Hoằng Quang - TP Thanh Hóa​
  Thường trú: 77 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, Tp Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Kinh tế Nông nghiệp
  Chức vụ : Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Thanh Hóa
  Họ và Tên: Hoàng Thị Hồng
  Ngày sinh: 06/09/1983
  Quê quán: Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Kỹ sư Môi trường
  Chức vụ : Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Thanh Hóa