Thông báo giờ làm việc mùa hè

Ngày 18/10/2018 15:01:28

1. Buổi sáng: từ 07h00 đến 11h30.

2. Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

3. Tiếp nhận hồ sơ hành chính một cửa liên thông:

    + Buổi sáng: từ 08h00 đến 10h30.

    + Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h00.

4. Điện thoại liên hệ: 0373.852331.

Thông báo giờ làm việc mùa hè

Đăng lúc: 18/10/2018 15:01:28 (GMT+7)

1. Buổi sáng: từ 07h00 đến 11h30.

2. Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

3. Tiếp nhận hồ sơ hành chính một cửa liên thông:

    + Buổi sáng: từ 08h00 đến 10h30.

    + Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h00.

4. Điện thoại liên hệ: 0373.852331.