Các trường hợp người lao động nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương

Ngày 20/01/2021 00:00:00

Theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong các trường hợp sau đây:


 


1. Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

2. Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Theo khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương./

 

Phòng Tư pháp thành phố Thanh Hóa

Các trường hợp người lao động nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương

Đăng lúc: 20/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong các trường hợp sau đây:


 


1. Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

2. Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Theo khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương./

 

Phòng Tư pháp thành phố Thanh Hóa