Thành phố Thanh Hóa công bố Nghị quyết thành lập các phường và Triển khai Quyết định của UBND tỉnh

Ngày 11/01/2021 00:00:00

Chiều 11/01/2021, thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa và Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Mai Sỹ Diến – Tỉnh ủy viên – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, đồng chí Phạm Bá Oai – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ. Về phía thành phố Thanh Hóa có đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong BTV thành ủy, trưởng các phòng, ban, đơn vị, lãnh đạo 34 phường, xã trên địa bàn.

h1.jpg

Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc TP.Thanh Hóa. Theo đó, thành lập phường Quảng Phú trên cơ sở toàn bộ 6,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.534 người của xã Quảng Phú; thành lập phường Quảng Đông trên cơ sở toàn bộ 5,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.395 người của xã Quảng Đông; thành lập phường Quảng Thịnh trên cơ sở toàn bộ 4,89 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.374 người của xã Quảng Thịnh; thành lập phường Quảng Tâm trên cơ sở toàn bộ 3,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.230 người của xã Quảng Tâm; thành lập phường Quảng Cát trên cơ sở toàn bộ 6,65 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.505 người của xã Quảng Cát; thành lập phường Thiệu Khánh trên cơ sở toàn bộ 5,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 124.25 người của xã Thiệu Khánh; thành lập phường Thiệu Dương trên cơ sở toàn bộ 5,71 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.122 người của xã Thiệu Dương; thành lập phường Đông Tân trên cơ sở toàn bộ 4,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.515 người của xã Đông Tân; thành lập phường Đông Lĩnh trên cơ sở toàn bộ 8,74 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.764 người của xã Đông Lĩnh; thành lập phường Long Anh trên cơ sở toàn bộ 5,79 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.243 người của xã Long Anh.

h2.jpg

Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định thành lập phường cho 10 xã.

Sau khi thành lập thêm 10 phường, TP.Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường và 4 xã. Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc TP.Thanh Hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2021.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, thành phố Thanh Hóa đã triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trên cơ sở chủ đề của năm 2021 là “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng”. Thành phố Thanh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch ngay các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thông báo số 407-TB/VPTU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Nghị quyết số 236/NQ-HĐND thành phố về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh, của Thành ủy, HĐND thành phố để triển khai thực hiện sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.Vận dụng linh hoạt Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hóa. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

h4.jpg

Đồng chí Lê Anh Xuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu và thực hiện Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính của nhà nước trên địa bàn; UBND thành phố cần chỉ đạo phòng Nội vụ thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các phòng ban liên quan xây dựng đề án phát triển thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và đề án xây dựng thành phố thông minh. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề mà nhân dân quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Cân nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao sức chiến đấu và thực thi công vụ.

 

PV

Thành phố Thanh Hóa công bố Nghị quyết thành lập các phường và Triển khai Quyết định của UBND tỉnh

Đăng lúc: 11/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Chiều 11/01/2021, thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa và Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Mai Sỹ Diến – Tỉnh ủy viên – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, đồng chí Phạm Bá Oai – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ. Về phía thành phố Thanh Hóa có đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong BTV thành ủy, trưởng các phòng, ban, đơn vị, lãnh đạo 34 phường, xã trên địa bàn.

h1.jpg

Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc TP.Thanh Hóa. Theo đó, thành lập phường Quảng Phú trên cơ sở toàn bộ 6,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.534 người của xã Quảng Phú; thành lập phường Quảng Đông trên cơ sở toàn bộ 5,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.395 người của xã Quảng Đông; thành lập phường Quảng Thịnh trên cơ sở toàn bộ 4,89 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.374 người của xã Quảng Thịnh; thành lập phường Quảng Tâm trên cơ sở toàn bộ 3,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.230 người của xã Quảng Tâm; thành lập phường Quảng Cát trên cơ sở toàn bộ 6,65 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.505 người của xã Quảng Cát; thành lập phường Thiệu Khánh trên cơ sở toàn bộ 5,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 124.25 người của xã Thiệu Khánh; thành lập phường Thiệu Dương trên cơ sở toàn bộ 5,71 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.122 người của xã Thiệu Dương; thành lập phường Đông Tân trên cơ sở toàn bộ 4,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.515 người của xã Đông Tân; thành lập phường Đông Lĩnh trên cơ sở toàn bộ 8,74 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.764 người của xã Đông Lĩnh; thành lập phường Long Anh trên cơ sở toàn bộ 5,79 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.243 người của xã Long Anh.

h2.jpg

Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định thành lập phường cho 10 xã.

Sau khi thành lập thêm 10 phường, TP.Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường và 4 xã. Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc TP.Thanh Hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2021.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, thành phố Thanh Hóa đã triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trên cơ sở chủ đề của năm 2021 là “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng”. Thành phố Thanh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch ngay các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thông báo số 407-TB/VPTU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Nghị quyết số 236/NQ-HĐND thành phố về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh, của Thành ủy, HĐND thành phố để triển khai thực hiện sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.Vận dụng linh hoạt Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hóa. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

h4.jpg

Đồng chí Lê Anh Xuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu và thực hiện Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính của nhà nước trên địa bàn; UBND thành phố cần chỉ đạo phòng Nội vụ thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các phòng ban liên quan xây dựng đề án phát triển thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và đề án xây dựng thành phố thông minh. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề mà nhân dân quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Cân nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao sức chiến đấu và thực thi công vụ.

 

PV