Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP.Thanh Hóa –TP.Hội An

Ngày 06/04/2021 00:00:00

Thành phố Thanh Hóa đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An (1961- 2021).

  IMG-3277.JPG

Công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa dự kiến sẽ khởi công xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An

Theo đó, thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An sẽ khởi công xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa. Đây là công trình do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa. 

IMG-3278.jpg

Hình ảnh Lễ kết nghĩa TP. Thành Hoá – TP. Hội An năm 1961 được đặt trang trọng tại vị trí khánh tiết trong phòng truyền thống TP.Thanh Hóa – TP. Hội An

Cùng với đó, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chứckhánh thành phòng truyền thống thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An tại tòa nhà Trung tâm Hành chính Thành phố Thanh Hóa. Được biết, phòng truyền thống thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An có 3 chủ đề là:“TP.Thanh Hóa – TP.Hội An son sắt thủy chung”; “Vùng đất và con người”; “TP.Thanh Hóa - TP.Hội An đổi mới, hội nhập và phát triển”và 6 tuốc nike với số lượng hơn 300 ảnh về hoạt động kết nghĩa của TP.Thanh Hóa – TP.Hội An. Toàn bộ số ảnh tập trung vào giới thiệuTP.Thanh Hóa – TP.Hội An trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; những hình ảnh về lịch sử TP.Thanh Hóa, những hình ảnh về lịch sử TP.Hội An; các điểm di tích, du lịch của TP.Thanh Hóa và TP.Hội An.

IMG-3272.jpg

Mô hình Chùa Cầu
IMG-3271.jpg

Mô hình Cầu Hàm Rồng

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm60 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An nhằm tiếp tục gìn giữ mối quan hệ truyền thống quý báu, tình cảm gắn bó keo sơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội, cùng phấn đấu và xây dựng hai thành phố ngày càng giàu mạnh.
 

Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP.Thanh Hóa –TP.Hội An

Đăng lúc: 06/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thành phố Thanh Hóa đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An (1961- 2021).

  IMG-3277.JPG

Công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa dự kiến sẽ khởi công xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An

Theo đó, thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An sẽ khởi công xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa. Đây là công trình do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa. 

IMG-3278.jpg

Hình ảnh Lễ kết nghĩa TP. Thành Hoá – TP. Hội An năm 1961 được đặt trang trọng tại vị trí khánh tiết trong phòng truyền thống TP.Thanh Hóa – TP. Hội An

Cùng với đó, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chứckhánh thành phòng truyền thống thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An tại tòa nhà Trung tâm Hành chính Thành phố Thanh Hóa. Được biết, phòng truyền thống thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An có 3 chủ đề là:“TP.Thanh Hóa – TP.Hội An son sắt thủy chung”; “Vùng đất và con người”; “TP.Thanh Hóa - TP.Hội An đổi mới, hội nhập và phát triển”và 6 tuốc nike với số lượng hơn 300 ảnh về hoạt động kết nghĩa của TP.Thanh Hóa – TP.Hội An. Toàn bộ số ảnh tập trung vào giới thiệuTP.Thanh Hóa – TP.Hội An trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; những hình ảnh về lịch sử TP.Thanh Hóa, những hình ảnh về lịch sử TP.Hội An; các điểm di tích, du lịch của TP.Thanh Hóa và TP.Hội An.

IMG-3272.jpg

Mô hình Chùa Cầu
IMG-3271.jpg

Mô hình Cầu Hàm Rồng

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm60 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An nhằm tiếp tục gìn giữ mối quan hệ truyền thống quý báu, tình cảm gắn bó keo sơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội, cùng phấn đấu và xây dựng hai thành phố ngày càng giàu mạnh.
 

Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa