Công an thành phố Thanh Hóa triển khai ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 06/01/2021 15:37:17

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng có những diễn biến phức tạp. Với chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an thành phố đã chủ động tổ chức công tác tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đồng thời ký cam kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

 

ca ky cam ket.jpg

 

Công an phường Lam Sơn ký cam kết với Ban quản lý chợ Lam Sơn về thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nhất là các hành vi bị nghiêm cấm sau: Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện, cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

tuyen truyen phao.jpg

Công an phường Đông Sơn tuyên truyền lưu động về thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Những tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng pháo bị xử phạt theo Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm; Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi đốt pháo nổ như: Đốt pháo nơi công cộng, nơi đang diễn ra cuộc họp, nơi tập trung đông người; đốt pháo ném ra đường, ném vào người khác, ném vào các phương tiện đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy; Lôi kéo, kích động trẻ em hoặc lôi kéo, kích động nhiều người cùng đốt pháo; Cản trở, hành hung người can ngăn (gồm: người thi hành công vụ, người bảo vệ trật tự công cộng hoặc người khác ngăn chặn không cho đốt pháo nổ) thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ sẽ bị phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể: Sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 06kg đến dưới 40kg sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. Sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 40kg đến dưới 120kg sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 10 năm. Sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 120kg trở lên sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

Thiết nghĩ để vui Xuân, đón Tết an toàn, mọi người cần phải thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tích cực tham gia tố giác, thông báo với cơ quan chức năng về các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo./.

PV

Công an thành phố Thanh Hóa triển khai ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng lúc: 06/01/2021 15:37:17 (GMT+7)

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng có những diễn biến phức tạp. Với chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an thành phố đã chủ động tổ chức công tác tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đồng thời ký cam kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

 

ca ky cam ket.jpg

 

Công an phường Lam Sơn ký cam kết với Ban quản lý chợ Lam Sơn về thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nhất là các hành vi bị nghiêm cấm sau: Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện, cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

tuyen truyen phao.jpg

Công an phường Đông Sơn tuyên truyền lưu động về thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Những tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng pháo bị xử phạt theo Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm; Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi đốt pháo nổ như: Đốt pháo nơi công cộng, nơi đang diễn ra cuộc họp, nơi tập trung đông người; đốt pháo ném ra đường, ném vào người khác, ném vào các phương tiện đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy; Lôi kéo, kích động trẻ em hoặc lôi kéo, kích động nhiều người cùng đốt pháo; Cản trở, hành hung người can ngăn (gồm: người thi hành công vụ, người bảo vệ trật tự công cộng hoặc người khác ngăn chặn không cho đốt pháo nổ) thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ sẽ bị phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể: Sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 06kg đến dưới 40kg sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. Sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 40kg đến dưới 120kg sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 10 năm. Sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 120kg trở lên sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

Thiết nghĩ để vui Xuân, đón Tết an toàn, mọi người cần phải thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tích cực tham gia tố giác, thông báo với cơ quan chức năng về các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo./.

PV