Hiệu quả bước đầu của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Ngày 31/03/2021 00:00:00

Nhằm phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố Thanh Hóa tích cực đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nâng chất lượng, giá trị gia tăng và tạo hướng phát triển bền vững cho các sản phẩm.

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai trong năm 2020, với mục tiêu có 2 sản phẩm trở lên được xếp hạng OCOP cấp tỉnh và có ít nhất 3 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp thành phố. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố yêu cầu các phường, xã tổ chức rà soát, xác định các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ đặc sản của địa phương hoặc sản phẩm mới phát triển. Trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, tính độc đáo và khả năng ứng dụng công nghệ để xây dựng thành sản phẩm OCOP của địa phương.
 
fuwa â.jpg

Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa kiểm tra các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố (Nguồn tư liệu)

Phường Đông Cương là một trong những địa phương thực hiện tốt chương trình OCOP. Cấp ủy, chính quyền phường xác định Chương trình OCOP là một giải pháp thiết thực để xây dựng sản phẩm có thương hiệu một cách bài bản và bền vững về giá trị kinh tế. Sau khi lựa chọn được các sản phẩm, như: Nước mắm 36, Chè thanh nhiệt, Thực phẩm FUWA 3E, Nước rửa chén FUWA 3E, phường đã phối hợp với Ban điều hành OCOP thành phố tổ chức tập huấn cho các chủ thể kỹ năng hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh, xây dựng các chuỗi sản xuất; tư vấn, hỗ trợ thiết kế logo, mẫu mã, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm. Hiện tại phường đã có 4 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao và 4 sao là nước rửa chén FUWA 3E, nước giặt sinh học của Công ty TNHH Công nghệ sinh học FUWA BIOTECH và trà Hoàng Thảo Mộc, trà cà gai túi lọc của Công ty TNHH Hoàng Thảo Mộc.

tra thao moc.jpg

Các sản phẩm OCOP của Công ty THNHH Hoàng Thảo Mộc

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa BIOTECH hiện có sản phẩm nước rửa chén được xếp hạng 3 sao và nước giặt sinh học được xếp hạng 4 sao. Nước rửa chén FUWA 3E là sản phẩm đầu tiên của công ty được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP. Hiện tại, với 7 nhãn hàng sản phẩm, công ty đang tiếp tục nâng cao chất lượng, đầu tư mẫu mã, đáp ứng các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã góp phần không nhỏ giúp công ty định hình và xây dựng thương hiệu. Theo anh Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Kinh doanh, Công ty TNHH Fuwa BIOTECH, hiện tại công ty đang chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới chuẩn xếp hạng OCOP 5 sao và xuất khẩu.

fuwa.jpg

Quy trình sản xuất các sản phẩm sinh học FUWA 3E

Tính đến hết năm 2020, thành phố đã có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao, bao gồm: Nước rửa chén FUWA 3E, nước rửa tay FUWA 3E, trà Hoàng Thảo Mộc, trà cà gai túi lọc của phường Đông Cương; rượu tỏa dương, an tràng hoàng của phường Lam Sơn. Ghi nhận bước đầu cho thấy, Chương trình OCOP ở TP Thanh Hóa đã và đang góp phần phát triển mạnh mẽ thương hiệu sản phẩm tại các phường, xã, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lao động và tạo thuận lợi cho phát triển các loại hình kinh tế địa phương.
 

Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

 

Hiệu quả bước đầu của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Đăng lúc: 31/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Nhằm phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố Thanh Hóa tích cực đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nâng chất lượng, giá trị gia tăng và tạo hướng phát triển bền vững cho các sản phẩm.

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai trong năm 2020, với mục tiêu có 2 sản phẩm trở lên được xếp hạng OCOP cấp tỉnh và có ít nhất 3 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp thành phố. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố yêu cầu các phường, xã tổ chức rà soát, xác định các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ đặc sản của địa phương hoặc sản phẩm mới phát triển. Trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, tính độc đáo và khả năng ứng dụng công nghệ để xây dựng thành sản phẩm OCOP của địa phương.
 
fuwa â.jpg

Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa kiểm tra các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố (Nguồn tư liệu)

Phường Đông Cương là một trong những địa phương thực hiện tốt chương trình OCOP. Cấp ủy, chính quyền phường xác định Chương trình OCOP là một giải pháp thiết thực để xây dựng sản phẩm có thương hiệu một cách bài bản và bền vững về giá trị kinh tế. Sau khi lựa chọn được các sản phẩm, như: Nước mắm 36, Chè thanh nhiệt, Thực phẩm FUWA 3E, Nước rửa chén FUWA 3E, phường đã phối hợp với Ban điều hành OCOP thành phố tổ chức tập huấn cho các chủ thể kỹ năng hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh, xây dựng các chuỗi sản xuất; tư vấn, hỗ trợ thiết kế logo, mẫu mã, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm. Hiện tại phường đã có 4 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao và 4 sao là nước rửa chén FUWA 3E, nước giặt sinh học của Công ty TNHH Công nghệ sinh học FUWA BIOTECH và trà Hoàng Thảo Mộc, trà cà gai túi lọc của Công ty TNHH Hoàng Thảo Mộc.

tra thao moc.jpg

Các sản phẩm OCOP của Công ty THNHH Hoàng Thảo Mộc

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa BIOTECH hiện có sản phẩm nước rửa chén được xếp hạng 3 sao và nước giặt sinh học được xếp hạng 4 sao. Nước rửa chén FUWA 3E là sản phẩm đầu tiên của công ty được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP. Hiện tại, với 7 nhãn hàng sản phẩm, công ty đang tiếp tục nâng cao chất lượng, đầu tư mẫu mã, đáp ứng các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã góp phần không nhỏ giúp công ty định hình và xây dựng thương hiệu. Theo anh Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Kinh doanh, Công ty TNHH Fuwa BIOTECH, hiện tại công ty đang chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới chuẩn xếp hạng OCOP 5 sao và xuất khẩu.

fuwa.jpg

Quy trình sản xuất các sản phẩm sinh học FUWA 3E

Tính đến hết năm 2020, thành phố đã có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao, bao gồm: Nước rửa chén FUWA 3E, nước rửa tay FUWA 3E, trà Hoàng Thảo Mộc, trà cà gai túi lọc của phường Đông Cương; rượu tỏa dương, an tràng hoàng của phường Lam Sơn. Ghi nhận bước đầu cho thấy, Chương trình OCOP ở TP Thanh Hóa đã và đang góp phần phát triển mạnh mẽ thương hiệu sản phẩm tại các phường, xã, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lao động và tạo thuận lợi cho phát triển các loại hình kinh tế địa phương.
 

Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa