Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa tổng kết công tác Hội năm 2020

Ngày 15/01/2021 00:00:00

Chiều ngày 15/1/2021, Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 3 (1).jpg

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác hội bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền phổ biến giáo dục chính trị tư tưởng, hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất, phát động các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong năm, hội đã mở 44 lớp tập huấn, đào tạo nghề, tư vấn, phổ biến pháp luật… cho gần 15 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân. Hội đã ủy thác tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT  cho hội viên, nông dân vay vốn với tổng dư nợ hơn 326 tỷ đồng với hơn 6 nghìn hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình: mô hình sản xuất đá ốp lát mỹ nghệ tại phường An Hưng, mô hình nuôi gà,  bò sinh sản tại xã Hoằng Quang, Quảng Cát, mô hình vườn hộ tại xã Hoằng Đại… Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa còn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với MTTQ thành phố cấp gạo miễn phí cho nông dân có hòa cảnh khó khăn; phát khẩu trang và thuóc sát khuẩn cho gia đình các hội viên nông dân có đám hiếu trên địa bàn thành phố nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19

Năm 2021, Hội  Nông dân thành phố Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT và các mô hình sản xuất mới. Triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống cho người nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, quan tâm, giúp đỡ hội viên nghèo. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, vă hóa, xã hội của thành phố.

2.jpg

1 (1).jpg

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm 2020.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã tặng bằng khen, giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân và công tác Hội năm 2020./.

 

PV Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa tổng kết công tác Hội năm 2020

Đăng lúc: 15/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 15/1/2021, Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 3 (1).jpg

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác hội bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền phổ biến giáo dục chính trị tư tưởng, hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất, phát động các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong năm, hội đã mở 44 lớp tập huấn, đào tạo nghề, tư vấn, phổ biến pháp luật… cho gần 15 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân. Hội đã ủy thác tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT  cho hội viên, nông dân vay vốn với tổng dư nợ hơn 326 tỷ đồng với hơn 6 nghìn hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình: mô hình sản xuất đá ốp lát mỹ nghệ tại phường An Hưng, mô hình nuôi gà,  bò sinh sản tại xã Hoằng Quang, Quảng Cát, mô hình vườn hộ tại xã Hoằng Đại… Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố Thanh Hóa còn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với MTTQ thành phố cấp gạo miễn phí cho nông dân có hòa cảnh khó khăn; phát khẩu trang và thuóc sát khuẩn cho gia đình các hội viên nông dân có đám hiếu trên địa bàn thành phố nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19

Năm 2021, Hội  Nông dân thành phố Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT và các mô hình sản xuất mới. Triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống cho người nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, quan tâm, giúp đỡ hội viên nghèo. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, vă hóa, xã hội của thành phố.

2.jpg

1 (1).jpg

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm 2020.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã tặng bằng khen, giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân và công tác Hội năm 2020./.

 

PV Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa