Thông báo v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 174023 do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 06/11/2017 cho bà Nguyễn Thị Bình tại phố 4 (nay là phố Vệ Yên 4), p Quảng Thắng, TP Thanh Hóa

Ngày 19/08/2020 18:29:53

Thông báo 683/TB-VPĐK ngày 17/8/2020 v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 174023 do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 06/11/2017 cho bà Nguyễn Thị Bình tại phố 4 (nay là phố Vệ Yên 4), p Quảng Thắng, TP Thanh Hóa

Thông báo v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 174023 do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 06/11/2017 cho bà Nguyễn Thị Bình tại phố 4 (nay là phố Vệ Yên 4), p Quảng Thắng, TP Thanh Hóa

Đăng lúc: 19/08/2020 18:29:53 (GMT+7)

Thông báo 683/TB-VPĐK ngày 17/8/2020 v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 174023 do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 06/11/2017 cho bà Nguyễn Thị Bình tại phố 4 (nay là phố Vệ Yên 4), p Quảng Thắng, TP Thanh Hóa