Nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Ngày 15/01/2021 00:00:00

Ngày 15/1/2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.Đồng chí Phạm Thị Việt Nga- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

 

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn UBND thành phố chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác cho vay là 8 tỷ 800 triệu đồng, tăng 3 tỷ đồng so với năm 2019, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.Đối với hoạt động tín dụng, doanh số cho vay đạt hơn 119 tỷ đồng với gần 2.600 lượt khách hàng vay . Tổng số dư nợ đạt gần 320 tỷ đồng, tăng hơn 43 tỷ đồng so với năm 2019. Tổng nợ quá hạn và nợ khoảnh1 tỷ đồng, chiếm 0,34%/ tổng dư nợ. Công tác huy động vốn đạt hơn 111 tỷ đồng. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội và NHCSXH luôn được tăng cường, nhất là trong công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Tính đến thời điểm này có 71 tổ chức chính trị- xã hội cấp phường, xã thuộc 3 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quản lý 323tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 10 nghìn hộ còn dư nợ tại 12 chương trình tín dụng chính sách.

nh1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách  đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, duy trì học tập góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố đã đề ra, nhất là phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, xã hội, đồng thời đẩy lùi tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện NHCS xã hội tỉnh đã triển khai hướng dẫn Nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động trên địa bàn thành phố.

nh3.jpg

Ông Trương Thanh Hà- Phó giám đốc NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ 2021

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Việt Nga- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố trong thời gian qua, đồng thời, đồng chí mong muốn, trong năm 2021, NHCSXH có kế hoạch đưa các chỉ tiêu tín dụng đến các phường, xã; chủ động rà soát các tổ vay vốn trên địa bàn; triển khai nhiều giải pháp cho vay theo đúng đối tượng ưu tiên; phân loại nợ xấu để có giải pháp xử lý phù hợp; phấn đấu cuối năm 2021 xây dựng được 10% tổ vay vốn đạt tổ vay vốn kiểu mẫu./.

 Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

Nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 15/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 15/1/2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.Đồng chí Phạm Thị Việt Nga- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

 

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn UBND thành phố chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác cho vay là 8 tỷ 800 triệu đồng, tăng 3 tỷ đồng so với năm 2019, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.Đối với hoạt động tín dụng, doanh số cho vay đạt hơn 119 tỷ đồng với gần 2.600 lượt khách hàng vay . Tổng số dư nợ đạt gần 320 tỷ đồng, tăng hơn 43 tỷ đồng so với năm 2019. Tổng nợ quá hạn và nợ khoảnh1 tỷ đồng, chiếm 0,34%/ tổng dư nợ. Công tác huy động vốn đạt hơn 111 tỷ đồng. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội và NHCSXH luôn được tăng cường, nhất là trong công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Tính đến thời điểm này có 71 tổ chức chính trị- xã hội cấp phường, xã thuộc 3 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quản lý 323tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 10 nghìn hộ còn dư nợ tại 12 chương trình tín dụng chính sách.

nh1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách  đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, duy trì học tập góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố đã đề ra, nhất là phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, xã hội, đồng thời đẩy lùi tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện NHCS xã hội tỉnh đã triển khai hướng dẫn Nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động trên địa bàn thành phố.

nh3.jpg

Ông Trương Thanh Hà- Phó giám đốc NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ 2021

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Việt Nga- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố trong thời gian qua, đồng thời, đồng chí mong muốn, trong năm 2021, NHCSXH có kế hoạch đưa các chỉ tiêu tín dụng đến các phường, xã; chủ động rà soát các tổ vay vốn trên địa bàn; triển khai nhiều giải pháp cho vay theo đúng đối tượng ưu tiên; phân loại nợ xấu để có giải pháp xử lý phù hợp; phấn đấu cuối năm 2021 xây dựng được 10% tổ vay vốn đạt tổ vay vốn kiểu mẫu./.

 Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa