Nơi lưu giữ tình cảm son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An

Ngày 08/04/2021 00:00:00

Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật gắn liền với những tình cảm son sắt, thủy chung giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố trong 60 năm qua. Sau khi đưa vào hoạt động, nơi này không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan của Nhân dân, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, thêm gắn kết tình cảm, trách nhiệm của hai địa phương.

  11.jpg

Hướng đến kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam), từ cuối tháng 3-2021, TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố xây dựng Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An, đến nay đã hoàn thành và là một trong những công trình hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu đậm, son sắt, thủy chung giữa hai thành phố.

Nơi lưu giữ tình cảm son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An

Đăng lúc: 08/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật gắn liền với những tình cảm son sắt, thủy chung giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố trong 60 năm qua. Sau khi đưa vào hoạt động, nơi này không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan của Nhân dân, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, thêm gắn kết tình cảm, trách nhiệm của hai địa phương.

  11.jpg

Hướng đến kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam), từ cuối tháng 3-2021, TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố xây dựng Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An, đến nay đã hoàn thành và là một trong những công trình hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu đậm, son sắt, thủy chung giữa hai thành phố.