Thành phố Thanh Hoá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Ngày 13/01/2021 00:00:00

Ngày 13/1/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính; Chỉ thị của BTV Thành ủy về tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

 
 IMG-1632.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính” là một trong 2 khâu đột phá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Để cụ thể hóa Nghị quyết, UBND thành phố xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, thực hiện cam kết với nhà đầu tư về thời gian giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển.

Đối với Chỉ thị của BTV Thành ủy tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần khắc phục hạn chế, yếu kém, bất cập, chưa đồng bộ, chưa có đột phá trong thực hiện tiến độ GPMB của nhiều dự án, kể cả các dự án trọng điểm.

Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần tập trung giải quyết; nhất là trong công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị, địa phương; trách nhiệm người đứng đầu; đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, vai trò từng cấp.

IMG-1633.JPG

Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Lê Anh Xuân  đánh giá cao Kế hoạch, Chỉ thị, đề án của các phòng đã chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu liên quan đến thủ tục CCHC viết rõ trình tự hồ sơ thẩm định của các phòng trên các đảm bảo yêu cầu không gây phiền hà sách nhiều cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp. Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND; các phòng UBND thành phố; UBND các phường, xã. Có chế tài xử lý đối với cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, phải tạo đột phá về thủ tục, con người, cách thức vận hành và công tác phối hợp giữa các phòng, ban phải thực chất, hiệu quả, trách nhiệm. Đối với Chỉ thị tăng cường công tác GPMB, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của UBND thành phố, các phường, xã, các đơn vị được giao. Đối với đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025, đưa  các sản phẩm nổi bật, mang thương hiệu đặc trưng thành phố Thanh Hóa; đối với Kế hoạch lựa chọn xây dựng các phường, xã, cơ quan đạt tiêu chí kiẻu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là đơn vị dẫn đầu về VSATTP, VSMT, đảm bảo ANTT, TTĐT. Đồng chí Bí thư yêu cầu các phòng tham mưu tiếp thu ý kiến góp ý hoàn chỉnh và trình BTV để xem xét thông qua.
 

PV Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hoá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Đăng lúc: 13/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 13/1/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính; Chỉ thị của BTV Thành ủy về tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

 
 IMG-1632.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính” là một trong 2 khâu đột phá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Để cụ thể hóa Nghị quyết, UBND thành phố xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, thực hiện cam kết với nhà đầu tư về thời gian giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển.

Đối với Chỉ thị của BTV Thành ủy tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần khắc phục hạn chế, yếu kém, bất cập, chưa đồng bộ, chưa có đột phá trong thực hiện tiến độ GPMB của nhiều dự án, kể cả các dự án trọng điểm.

Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần tập trung giải quyết; nhất là trong công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị, địa phương; trách nhiệm người đứng đầu; đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, vai trò từng cấp.

IMG-1633.JPG

Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Lê Anh Xuân  đánh giá cao Kế hoạch, Chỉ thị, đề án của các phòng đã chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu liên quan đến thủ tục CCHC viết rõ trình tự hồ sơ thẩm định của các phòng trên các đảm bảo yêu cầu không gây phiền hà sách nhiều cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp. Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND; các phòng UBND thành phố; UBND các phường, xã. Có chế tài xử lý đối với cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, phải tạo đột phá về thủ tục, con người, cách thức vận hành và công tác phối hợp giữa các phòng, ban phải thực chất, hiệu quả, trách nhiệm. Đối với Chỉ thị tăng cường công tác GPMB, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của UBND thành phố, các phường, xã, các đơn vị được giao. Đối với đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025, đưa  các sản phẩm nổi bật, mang thương hiệu đặc trưng thành phố Thanh Hóa; đối với Kế hoạch lựa chọn xây dựng các phường, xã, cơ quan đạt tiêu chí kiẻu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là đơn vị dẫn đầu về VSATTP, VSMT, đảm bảo ANTT, TTĐT. Đồng chí Bí thư yêu cầu các phòng tham mưu tiếp thu ý kiến góp ý hoàn chỉnh và trình BTV để xem xét thông qua.
 

PV Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa