Thông báo số 102/CV-NV ngày 26/6/2020 của Phòng Nội vụ thành phố V/v thông báo nộp hồ sơ

Ngày 26/06/2020 17:12:12

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị giáo viên dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2020 thực hiện một số việc, cụ thể...

 Xem và tải về nội dung Thông báo số 102/CV-NV ngày 26/6/2020