Xử lý các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 26/01/2021 00:00:00

Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định:

              - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời, đầy đủ quy định về kiểm tra định kỳ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị;

+Vi phạm chế độ bảo quản các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

+Cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

+Lưu hành các loại giấy phép về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa không còn giá trị sử dụng.

-Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với cơ quan có thẩm quyền;

+Sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

-Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

+Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa;

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa

+Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giy phép, giy chứng nhận, giy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa;

+Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

+ Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu chun sử dụng;

Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng

+Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

-Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

+Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác đlấy thuốc n trái phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+ Làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ.

-Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Sản xuất, sửa chữa các loại đồ chơi đã bị cấm;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+ Vận chuyển vũ khí, các chi tiết vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép hoặc không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cho các đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện van ninh, trật tự và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

-Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

-Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

Mức phạt nêu trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tchức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đi với cá nhân.

* Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, người vi  phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 304, 305, 306, 307, 308,… Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

                                                                   Phòng Tư pháp

Xử lý các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đăng lúc: 26/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định:

              - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời, đầy đủ quy định về kiểm tra định kỳ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị;

+Vi phạm chế độ bảo quản các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

+Cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

+Lưu hành các loại giấy phép về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa không còn giá trị sử dụng.

-Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với cơ quan có thẩm quyền;

+Sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

-Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

+Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa;

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa

+Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giy phép, giy chứng nhận, giy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa;

+Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

+ Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu chun sử dụng;

Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng

+Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

-Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng

+Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác đlấy thuốc n trái phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+ Làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ.

-Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Sản xuất, sửa chữa các loại đồ chơi đã bị cấm;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+ Vận chuyển vũ khí, các chi tiết vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép hoặc không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+Bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cho các đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện van ninh, trật tự và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

-Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép;

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

-Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm.

Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

Mức phạt nêu trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tchức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đi với cá nhân.

* Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, người vi  phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 304, 305, 306, 307, 308,… Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

                                                                   Phòng Tư pháp