Xử lý các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí,  vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Xử lý các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định:

Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định:
Theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong các trường hợp sau đây:
Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/1/2021 về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, quy định mức quà tặng dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với người có công gồm hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Bộ luật lao động năm 2019 quy định về Hợp đồng lao động gồm 46 điều (từ Điều 13 đến Điều 57), theo đó:
Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 và thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó:
Theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng, nhà ở riêng lẻ được miễn cấp giấy phép xây dựng trong các trường hợp sau:
Theo Quyết định 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020 của Bộ Văn hóa Thể theo và Du lịch, ban hành Quy tắc ứng xử về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (sau đây viết tắt là Quy tắc), quy tắc ứng xử của khách du lịch, khách tham quan, khán giả và cộng đồng dân cư tại công trình, địa điểm là nơi diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (sau đây gọi là địa điểm)gồm: