Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất xây dựng tại phường Quảng Thắng

Ngày 18/05/2021 00:00:00

Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Thanh hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại hai khu đất thuộc phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, như sau:

Khu đất xây dựng Trường Trung học cơ sở tại phường Quảng Thắng (MBQH 1858/UBND-QLĐT, ngày 23/4/2012):  TB 33 Trường Trung Học (1).pdf

Khu đất xây dựng Trường Tiểu học tại phường Quảng Thắng (MBQH 8018/QĐ-UBND, ngày 18/10/2013): TB 34 Trường Tiểu Học (1).pdf


Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Thanh Hóa

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất xây dựng tại phường Quảng Thắng

Đăng lúc: 18/05/2021 00:00:00 (GMT+7)

Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Thanh hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại hai khu đất thuộc phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, như sau:

Khu đất xây dựng Trường Trung học cơ sở tại phường Quảng Thắng (MBQH 1858/UBND-QLĐT, ngày 23/4/2012):  TB 33 Trường Trung Học (1).pdf

Khu đất xây dựng Trường Tiểu học tại phường Quảng Thắng (MBQH 8018/QĐ-UBND, ngày 18/10/2013): TB 34 Trường Tiểu Học (1).pdf


Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Thanh Hóa