Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất MBQH 11968

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất MBQH 11968

Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất MBQH 11968/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Thanh Hóa tại đường Minh Không, khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất MBQH 11968/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Thanh Hóa tại đường Minh Không, khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH số 1060/QĐ-UBND, ngày 11/6/2012 (Điều chỉnh MBQH 434) thuộc xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa.
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Trường học thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TPTH thuộc phường Đông Hải (MBQH số 658/QĐ-UBND ngày 22/02/2018)
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Khu dân cư Quốc lộ 10 xã Hoằng Anh, TPTH (MBQH số 8198/QĐ-UBND ngày 23/10/2013)
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016) với các nội dung cụ thể như sau:
về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương TPTH thuộc MbQH 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013
Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phố 6 p. Đông Cương, TPTH
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH số 8032/QĐ-UBND, ngày 12/9/2016 thuộc xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa với các nội dung cụ thể như sau: