Thông báo Số 106/TB-TTPTQĐ ngày 26/6/2019 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Thông báo Số 106/TB-TTPTQĐ ngày 26/6/2019 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu xen cư xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 5991/QĐ-UBND, ngày 25/6/2014; với các nội dung cụ thể như sau:

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu xen cư xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 5991/QĐ-UBND, ngày 25/6/2014; với các nội dung cụ thể như sau:
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 2155/UBND-QLĐT, ngày 04/10/2011 thuộc MBQH số 90/UB-CN, ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh) với các nội dung cụ thể như sau:
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Quảng Thịnh thuộc MBQH số 101/UB-TNMT, ngày 31/12/2010, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa và Khu xen cư phố Thành Khang 2, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 9106/QĐ-UBND, ngày 15/10/2016 với các nội dung cụ thể như sau:
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Đầu tư công trình thương mại dịch vụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa MBQH: 2155/QH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:
Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hoá tại Công văn số 1003/SXD-QLN ngày 26/4/2013 về việc đề nghị công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Thanh Hoá về dự án Lô B-CT2 khu đô thị Nam Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1003/SXD-QLN ngày 26/4/2013 nêu trên của Sở Xây dựng Thanh Hoá, cụ thể như sau:
Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hoá tại Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 về việc đề nghị công bố thông tin mời thầu trên Website của UBND tỉnh Thanh Hoá về dự án Khu đất trụ sở Báo Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 nêu trên của Sở Xây dựng Thanh Hoá, cụ thể như sau:
Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các mặ bằng quy hoạch 4333(phường Tân Sơn) và MB QH 5356 (xã Đông Tân) thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, (đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa), thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, các mặt bằng quy hoạch sau: 1. Bán đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1): là một phần diện tích của Mặt bằng 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013, thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Mặt bằng có chỉ giới: - Phía Bắc giáp khu triển lãm; - Phía Tây giáp khu dân cư làng Lai Thành; - Phía Nam giáp đường bờ sông tiêu nước thành phố; - Phía Đông giáp đường Đại lộ Lê Lợi kéo dài đến cầu Đông Hải. Diện tích đất đấu giá (đợt 1): 57.908,24m2; Gồm 375 lô đất ở liền kề và biệt thự. Hiện trạng: Khu đất đấu giá lần này đã được bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.