BIDV-Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Ngày 20/10/2018 12:03:03

27 Đại lộ Lê Lợi, Thanh Hòa, Thanh Hoá

 

Stt

Vị trí

Địa chỉ

1

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

27 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

2

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

52 Hạc Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

3

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

181 Hải Thượng Lãn Ông, p. Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

4

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

7 Phan Chu Trinh, p. Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

5

Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam (BIDV)

100, Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

BIDV-Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Đăng lúc: 20/10/2018 12:03:03 (GMT+7)

27 Đại lộ Lê Lợi, Thanh Hòa, Thanh Hoá

 

Stt

Vị trí

Địa chỉ

1

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

27 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

2

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

52 Hạc Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

3

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

181 Hải Thượng Lãn Ông, p. Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

4

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv)

7 Phan Chu Trinh, p. Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá

5

Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam (BIDV)

100, Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá