TƯỢNG ĐÀI LÊ LỢI

Ngày 18/10/2018 16:01:23

Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi được khánh thành ngày 29-11-2004.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/%C4%90i%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%BFn%20h%E1%BA%A5p%20d%E1%BA%ABn/tuongdaileloi.jpgĐây là công trình kiến trúc nhằm tôn vinh người anh hùng dân tộc thế kỷ XV - người có công đánh đuổi quân Minh, chấm dứt 20 năm Bắc thuộc lần thứ tư và sáng lập nhà Hậu Lê, triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.​

  

TƯỢNG ĐÀI LÊ LỢI

Đăng lúc: 18/10/2018 16:01:23 (GMT+7)

Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi được khánh thành ngày 29-11-2004.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/%C4%90i%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%BFn%20h%E1%BA%A5p%20d%E1%BA%ABn/tuongdaileloi.jpgĐây là công trình kiến trúc nhằm tôn vinh người anh hùng dân tộc thế kỷ XV - người có công đánh đuổi quân Minh, chấm dứt 20 năm Bắc thuộc lần thứ tư và sáng lập nhà Hậu Lê, triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.​