Ước thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý II năm 2016

Ngày 18/10/2018 15:01:28

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”,...

 Phần t​hứ nhất
 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I.

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”, ngay từ đầu năm mặc dù tình hình thời tiết rét đậm, rét hại lịch sử kéo dài, chính trị, an ninh trật tự, trật tự xã hội có nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất như: Trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, tình hình khiếu kiện của nhân dân thị xã Sầm Sơn, nhân dân xã Đông Vinh. Song  các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, UB MTTQ thành phố và các tổ chức đoàn thể đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016, với sự nỗ lực quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm vẫn phát triển và đảm bảo, kết quả cụ thể như sau:   

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

1. Lĩnh vực Kinh tế:

 

Tốc độ tăng trưởng ổn định ước đạt 9,2%; trong đó: Ngành dịch vụ tăng 8,7%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11%; ngành nông, lâm, thủy sản tăng 0,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

 

1.1. Thương mại - Dịch vụ

 

Đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tổ chức dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời diễn biến về giá cả, cung cầu hàng hóa, lượng dự trữ hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo giá cả ổn định; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân; Luân chuyển hàng hóa ước đạt 581 triệu tấn.km, tăng 18,5% so với cùng kỳ; Luân chuyển hành khách ước đạt 282 triệu hành khách.km, tăng 17,2% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 6.950 tỷ đồng, đạt 26% so kế hoạch, tăng 19% so cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 156,5 triệu USD, đạt 17% so kế hoạch, tăng 16,1% so với cùng kỳ, mặt hàng được xuất khẩu chủ yếu: Quần áo các loại, giầy vải, dép xốp, đá ốp lát.

 

Hoạt động du lịch, lễ hội 03 tháng đầu năm diễn ra an toàn, phong phú, trong quý ước đón 80 nghìn lượt khách tham quan, du lịch và mua sắm.

 

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp quý I ước thực hiện 4.758 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm, tăng 12,2% so cùng kỳ; trong đó: Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 1.163 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.565 tỷ đồng, tăng 15%; khu vực kinh tế dân doanh ước đạt 2.030 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

 

Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá; 3 tháng đầu năm có 100 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 16,67% kế hoạch; cấp mới 401 Giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố.

 

1.3. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

 

- Mặc dù bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài, làm chết khoảng 1.022 ha lúa, mạ, ngô và rau màu các loại. Tuy nhiên do chỉ đạo sâu sát nên nhân dân đã khắc phục kịp thời, tổng diện tích các loại cây vụ chiêm xuân đã gieo trồng ước đạt 5.849 ha, tăng 11,2% so với kế hoạch, bằng 96,2% so với cùng kỳ; diện tích nuôi cá nước ngọt ước đạt 387 ha, tăng 2 ha so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch đạt 140,3 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ.

 

- Tổ chức thành công Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Công viên Hôi An, phát động toàn dân thực hiện trồng cây đầu xuân, kết quả đã trồng được 12.750 cây xanh đô thị, cây phân tán, cây bóng mát các loại; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy 345,5 ha rừng trồng các loại, tổ chức hoàn thiện công tác Tổng kiểm kê rừng, rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn thành phố.

 

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2016 và làm cơ sở xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường về vật tư nông nghiệp, chất cấm Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi, an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, qua kiểm tra đã xử lý vi phạm 192 trường hợp với tổng số tiền phạt 1,326 tỷ đồng.

 

Tổng kết công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2015 và triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2016.

 

- Giao kế hoạch thực hiện tiêu chí Nông thôn mới năm 2016 cho các xã xây dựng nông thôn mới; Đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2016 với tỉnh.

 

1.4. Công tác thu chi ngân sách

 

- Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 400 tỷ đồng, đạt 26,4% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 25,5% dự toán cả năm thành phố giao, giảm 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu thường xuyên ước đạt 168 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 23,8% dự toán cả năm thành phố giao, tăng 2,8% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất ước đạt 120 tỷ đồng, đạt 19,4% dự toán cả năm tỉnh giao, 19,4% dự toán cả năm thành phố giao, giảm 17,1% so với cùng kỳ;

 

- Chi ngân sách thành phố ước đạt 321,5 tỷ đồng, đạt 27,9% dự toán cả năm thành phố giao, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi thường xuyên ước đạt 131,5 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán cả năm, giảm 0,4% so với cùng kỳ; Chi đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án ước đạt 90 tỷ đồng, đạt 20,2% so với kế hoạch cả năm, giảm 18,6% so với cùng kỳ.

 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã tập trung thu hồi dự nợ tạm ứng của các đơn vị, đặc biệt tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng số dư tạm ứng đến ngày 10/3/2016 là 72.198 triệu đồng, trong đó: Dư ứng xây lắp 50.031 triệu đồng, dư ứng đền bù GPMB là 17.952 triệu đồng và dư  ứng khác  4.215 triệu đồng.

 

1.5. Xây dựng cơ bản và Đầu tư phát triển.

 

Ưu tiên đầu tư xây dựng một số công trình trường học; công trình hạ tầng kỹ thuật để khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố, hạ tầng giao thông các tuyến đường 6 xã mới lên phường. Đến ngày 08/3/2016 đã ban hành quyết định giao 08 công trình, dự án mới cho các phường, xã và đơn vị để tổ chức thực hiện; phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 11 công trình với tổng mức đầu tư 328.917 triệu đồng; 09 công trình đã triển khai xây dựng với tổng giá trị các gói thầu 24.185 triệu đồng.

 

Nghe báo cáo đề án di dân phòng tránh thiên tai tại phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá.

 

Làm việc với Ban quản lý dự án CSEDP thống nhất lựa chọn các danh mục đầu tư của dự án CSEDP giai đoạn 2017-2021.

 

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới thành phố, kêu gọi đầu tư dự án số 1 - Khu đô thị mới trung tâm thành phố và Khu dân cư mới phường Điện Biên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, khánh thành một số công trình trọng điểm: Ngân hàng ACB chi nhánh Thanh Hóa, Trung tâm điện máy Xanh, Trụ sở Công ty may Việt Thanh, Các hạng mục xây dựng tại Công viên Hội An,...

 

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 4.011 tỷ đồng, đạt 19,4% kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương ước đạt 1.084 tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ; Vốn tỉnh ước đạt 748 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ; Vốn thành phố ước đạt 336 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ; vốn khác ước đạt 627 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ; Vốn doanh nghiệp ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 13,2%  so cùng kỳ; Vốn huy động từ nhân dân ước đạt 866 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ.

 

2. Lĩnh vực Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường:

 

2.1. Công tác quy hoạch

 

Quản lý, tổ chức thực hiện đúng các quy hoạch đã được phê duyệt; hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch phân khu4, 6, 11. Trong quý I đã phê duyệt một số mặt bằng quy hoạch xây dựng 1/500: Khu dân cư Cầu Sinh, phường Đông Cương; Khu dân cư xã Thiệu Khánh, xã Quảng Đông, xã Quảng Thành,...Thỏa thuận địa điểm dự án cho 15 đơn vị; Xin ý kiến các mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng như các chủ trương liên quan đến các dự án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch: Các mặt bằng tái định cư thực hiện dự án đường Vành đai phía Tây, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Hàm Rồng, Khu công viên Đình Hương, ...

 

2.2. Quản lý trật tự đô thị

 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ

 

 tịch UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/02/2016 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Tăng cường, duy trì kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị, thành lập các đoàn công tác phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên kiểm tra xây dựng cơ bản, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích và trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, qua kiểm tra các lực lượng đã phát hiện, xử lý 97 trường hợp vi phạm, ban hành 78 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt là 186 triệu đồng, xử lý tịch thu 364 tang vật vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; thực hiện cấp 300 giấy phép xây dựng với diện tích sàn 78.524 m2.

 

- Thực hiện phân luồng, tổ chức tốt các phương án đảm bảo an toàn giao thông, trong quý I trên địa bàn không có tại nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp lực lượng với các đơn vị có liên quan lập 50 tổ, chốt ra quân làm công tác hướng dẫn, điều hòa, phân luồng giao thông kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm ATGT, chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Kết quả đã kiểm tra, xử lý 2.089 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 941.300.000 đồng.

 

2.3. Công tác giải phóng mặt bằng.

 

- Tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB thực hiện các dự án: Tiêu úng Đông Sơn, Đường vành đai phía Tây, Khu đô thị mới phường Điện Biên,... Đến ngày 8/3/2016 đã ban hành 20 quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các dự án với tổng số tiền 122 tỷ đồng.

 

- Tổ chức rà soát, kiện toàn các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Hội đồng, các đơn vị sự nghiệp được giao thực hiện.

 

          2.4. Tài nguyên và Môi trường

 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; ký hợp đồng, tổ chức tốt việc giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hưởng ứng “Ngày nước Thế giới”; cấp 20 bản xác nhận đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở một số tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga; đặc biệt đã ra tập trung giải quyết vụ việc Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông gây ô nhiễm môi trường, báo cáo đề nghị UBND tỉnh di dời nhà máy tới vị trí khác.

 

Tính đến ngày 11/3/2016 UBND thành phố đã xử lý hồ sơ và cấp 1.958 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đảm bảo thời gian; Đăng ký thế chấp 1.062  hồ sơ, xóa thế chấp 599 hồ sơ, thay đổi nội dung thế chấp 12 hồ sơ. Thực hiện giao đất cho 24 hộ gia đình, cá nhân (thuộc diện trúng đấu giá và tái định cư thực hiện các dự án). Hoàn thiện thủ tục cho phép 05 hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn trả lời đơn thư khiếu nại về đất đai cho 05 hộ gia đình, cá nhân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

 

          3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

 

3.1. Giáo dục và Đào tạo

 

Xây dựng dự thảo đề cương đề án tập trung sự lãnh đạo của Đảng trong việc đổi mới căn bản và toàn diện thành phố Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017; tuyển chọn học sinh giỏi 9 môn văn hoá lớp 9 tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh; tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật sáng tạo cấp Quốc gia tại Hải Phòng. Sơ kết việc triển khai mô hình trường học mới (VNEN) lớp 6. Triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống, các chương trình trải nghiệm thông qua hoạt động "Du lịch giáo dục" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

 

        Tổ chức chia cụm trường và sinh hoạt chuyên môn theo cụm; Chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn Tiếng Anh 02 nhà trường có học sinh ôn luyện tham gia cuộc thi OTE - Tài năng tiếng Anh toàn quốc diễn ra vào ngày 18, 19/3/2016. Tổ chức khai giảng đợt 1 các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giáo viên thành phố.

 

3.2. Văn hoá - Thông tin

 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ; kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; các hoạt động chào năm mới 2016; 69 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

 

- Tổ chức thành công bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo an toàn và các hoạt chào mừng năm mới 2016.

 

- Hoàn thiện và phát hành cuốn sách "Du lịch thành phố Thanh Hoá" nhằm quảng bá các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh của thành phố Thanh Hoá.

 

- Đặc biệt đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 55 năm ngày kết nghĩa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An và những ngày văn hóa Thanh Hóa - Hội An; khánh thành Chùa cầu và Trụ biểu gốm nghệ thuật; Tổ chức tọa đàm xúc tiến thương mại, du lịch giữa các doanh nghiệp của hai thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội đáp ứng được yêu cầu chính trị giữa hai Thành phố và tạo được ấn tượng tốt với nhân dân thành phố, khách tham dự.

 

- Triển khai thực hiện việc nghiên cứu thăm dò và khai quật khảo cổ di tích khảo cổ học Đông Sơn.

 

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Thanh Hóa năm 2016, giải chạy Tập thể, Việt dã thành phố Thanh Hóa lần thứ IX cúp bia Thanh Hoa và Diễu hành biểu dương lực lượng chào mừng ngày Thể thao Việt Nam.

 

3.3. Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế

 

Trin khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách và chi trả trợ cấp cho 25.665 lượt người có công với cách mạng với số tiền 39 tỷ 700 triệu đồng và chi trả cho 34.062 lượt đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội với số tiền trên 10 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân, tặng quà của Chủ tịch nước, tỉnh, thành phố và các xã, phường nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân - 2016, tặng quà cho 36.964 xuất quà / 27.075 đối tượng, trị giá 6 tỷ 543 triệu đồng.

 

Giải quyết việc làm mới cho 5.500 lao động (trong đó 3.700 lao động là người có hộ khẩu thường trú tại thành phố; 1800 lao động là ở các huyện, thị xã trong tỉnh đang lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn thành phố). Xuất khẩu 120 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

 

- Hoàn thành kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Công nhận 2.604 hộ nghèo và 1.740 hộ cận nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,83%; cận nghèo 1,89%; mua và cấp kịp thời 35.494 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi.

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các bệnh viện, cơ sở y tế duy trì tốt chế độ trực phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Công tác y tế dự phòng được quan tâm, tiêm phòng vacxin cho các đối tượng được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra.

 

- Tổ chức rà soát lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo kế hoạch.

 

4. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh; Thanh tra - Tư pháp:

 

4.1. Quốc phòng - An ninh

 

- Tổ chức tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016; các lực lượng công an, quân sự, quy tắc đô thị đã phối hợp chặt chẽ bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội. Làm tốt công tác rà soát, động viên thanh niên trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự trên địa bàn thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tuyển chọn được 200 tân binh, đạt 100% kế hoạch tuyển quân; Lễ giao nhận quân năm 2016 được tổ chức long trọng với sự tham gia của 1.500 học sinh và đông đảo nhân dân thành phố, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội tòng quân của các tân binh và toàn thể nhân dân thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung.

 

- Lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, trên địa bàn không để xảy ra pháo nổ, trộm cắp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Trật tự an toàn xã hội duy trì tốt, số vụ phạm pháp hình sự tuy tăng 02 vụ so với Quý I/2015 (1,5%) chủ yếu là do tăng về số vụ bắt, xử lý về ma túy, cờ bạc, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng cấm; các loại tội phạm như trộm cắp, cố ý gây thương tích,… đều giảm mạnh; không để xảy ra các loại tội phạm hoạt động nổi như côn đồ, ổ nhóm dùng vũ khí, hung khí đòi nợ thuê, …; số vụ tai nạn giao thông tuy giảm cả về số vụ và hậu quả xảy ra nhưng vẫn còn ở mức cao (so với Quý I/2015, giảm 03 vụ, 01 người chết). Một số địa bàn có tình hình tội phạm phức tạp, số vụ PPHS xảy ra nhiều như các phường: Đông Vệ (14 vụ); Đông Thọ (11 vụ); Lam Sơn, Ba Đình (09 vụ); Đông Hương, Điện Biên (08 vụ); Đông Sơn (07 vụ);…

 

Đối với vụ gần 700 người dân thị xã Sầm Sơn kèo về Trụ sở UBND tỉnh để tuần hành, kiếu kiện, lãnh đạo Thành phố đã kịp thời, quyết liệt nhưng thận trọng triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động lực lượng công an, quân đội, quy tắc đô thị, 05 trung đội dân quân cơ động với 560 người và toàn bộ lãnh đạo Thành phố trực, tham gia chỉ đạo góp phần cùng với các lực lượng của Tỉnh đảm bảo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình huống đáng tiếc về người và tài sản của cơ quan nhà nước và nhân dân.

 

4.2. Công tác Thanh tra - Tư pháp và Phòng chống tham nhũng.

 

 - Đã tiến hành thanh tra nội dung đơn phản ánh đối với ông Trịnh Văn Ngãi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1, thành phố Thanh Hoá. Sau thanh tra đã xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm, xử lý kỷ luật cách chức Hiệu trưởng nhà trường; yêu cầu nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động đối với những trường hợp ký không đúng thẩm quyền,....

 

- Đã tiến hành thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cúc, số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá. Qua thanh tra đã phát hiện có sai phạm nghiêm trọng trong việc lập hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc, kiến nghị xử lý kiểm điểm đối với 01 tập thể và 07 cán bộ, công chức có sai phạm trong thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân; Tiến hành kiểm tra việc ký hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền của Ban Quản lý di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, qua kiểm tra đã yêu cầu Giám đốc Ban chấm dứt hợp đồng với 15 hợp đồng lao động do Giám đốc Ban tự ký.

 

           - Thực hiện tiếp công dân theo lịch được thông báo và niêm yết công khai, tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân và xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài. UBND thành phố đã tiếp 55 lượt người khiếu nại, tố cáo (có 08 đoàn đông người với 06 vụ việc), tiếp nhận 142 đơn, số vụ phải giải quyết theo thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố 51 vụ việc (giảm 10,5% so với cùng kỳ), đã giải quyết: 40/51 vụ việc đạt 78,43%.

 

- Tuyên tuyền, tập huấn Luật Căn cước công dân, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 650 lượt người là cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên môn của thành phố và phường, xã. Triển khai thực hiện Luật hộ tịch, chỉ đạo phường, xã đăng ký và quản lý hộ tịch theo luật định. Đăng ký hộ tịch 11 hồ sơ, trong đó có yếu tố nước ngoài 06 hồ sơ, trong nước 05 hồ sơ; chứng thực bản sao từ bản chính: 736 trường hợp, chứng thực chữ ký người dịch: 546 trường hợp. Thẩm định 15 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, 03 hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất.

 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan Nhà nước để công dân và các cá nhân, tổ chức, đoàn thể có điều kiện tìm hiểu về luật Phòng, chống tham nhũng. UBND thành phố duy trì thực hiện khoán văn phòng phẩm đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hàng tháng.

 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, thụ hưởng từ nguồn ngân sách thành phố đều phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định rõ các định mức, chế độ chi tiêu và công khai để thực hiện. Ban hành quy định về tiếp khách của các phòng thuộc Cơ quan UBND thành phố.

 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức công khai bản kê khai tài sản theo quy định, đôn đốc 1.164 cá nhân có nghĩa vụ thực hiện kê khai minh bạch tài sản và thu nhập lần đầu.

 

5. Cải cách hành chính.

 

- Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong trương trình công tác năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; hoàn thiện thể chế thuộc thẩm quyền ban hành, hiện đại hóa hành chính. Tiếp tục xác định trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phong cách phục vụ.

 

- Chỉ số hoạt động của Trung tâm một của liên thông thường xuyên hoạt động, cập nhật phần mềm quản lý, theo dõi nhiệm vụ để nhắc việc các phòng, ban chức năng kịp thời.

 

- Cập nhật thường xuyên, rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính theo quy định, đảm bảo đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

 

6. Công tác xây dựng chính quyền:

 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phốcán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền chùa hoặc đi lễ hội, đền chùa, du lịch trong giờ hành chính.

 

- Thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 25/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ đã hoàn thiện thủ tục và ban hành 30 quyết định về hưu trước tuổi và nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí đối với công chức, viên chức.

 

- Triển khai kịp thời các bước, quy trình về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã; phối hợp với UB MTTQ thành phố tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các đơn vị. Ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị những việc cần làm và thời gian hoàn thành theo kế hoạch.

 

Đến nay hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Uỷ ban bầu cử thành phố và Uỷ ban bầu cử các phường, xã; hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu cử của cấp mình; tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ 2 ở thành phố và ở các phường, xã; tiến hành công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở các đơn vị; thành lập Ban bầu cử thành phố, phường, xã.

 

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành: Chương trình công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố năm 2016; Chương trình công tác tư pháp năm 2016; Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016; ..., trong đó xác định rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường; định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cho sát với tình hình thực tế;

 

Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ, theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, có phê bình và biểu dương kịp thời. Đến nay cơ bản các đơn vị được giao thực hiện các dự án, đề án theo Chương trình công tác năm 2016 đã chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn một số đề án, dự án triển khai còn chậm so với kế hoạch như: Dự án xây dựng Camera an ninh phường Điện Biên; Dự án Quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp thành phố; Phương án thu hồi đất rừng đặc dụng Hàm Rồng, tạo mặt bằng sạch thu hút nhà đầu tư vào Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng.

 

Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND thành phố, hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố vừa tập trung, vừa toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; UBND thành phố tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ, đột xuất, Thường trực UBND thành phố họp giao ban hàng ngày giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc như: công tác thu ngân sách, triển khai các dự án trọng điểm tạo điểm nhấn của thành phố, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thu hồi nợ của các đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất,; đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề chiến lược lâu dài, tạo tiền đề cho phát triển nhanh và bền vững.

 

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I vẫn còn những tồn tại hạn chế sau:

 

- Công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm như dự án: Khu đô thị mới phường Điện Biên; đường vành đai phía Tây; Tiêu úng Đông Sơn,....;

 

- Triển khai thi công các dự án còn chậm: Xây dựng khu chôn lấp rác thải hợp vệ sinh số 03 tại Khu xử lý rác Đông Nam; các mặt bằng quy hoạch để khai thác quỹ đất;...

 

- Công tác thu hồi công nợ của các đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất chưa nghiêm túc trong việc tham mưu các biện pháp xử lý những đơn vị cố tình chây ì, chậm trả nợ.

 

- Đôn đốc chưa thường xuyên các phường, xã hoàn thiện các dự án khai thác quỹ đất để tăng nguồn thu cho ngân sách; các phường, xã chưa nghiêm túc trong việc xử lý buôn bán trái phép tại vỉa hè, lòng đường, tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn; công tác cưỡng chế một số hộ tại các mặt bằng vẫn còn kéo dài gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án.

 

- Công tác xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhà Lê triển khai chậm.

 

- Chương trình làm việc của lãnh đạo thành phố với các phường, xã chưa hoàn thành kế hoạch.

 

- Sau Tết nguyên đán một số cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đi lễ hội, đền chùa, du lịch trong giờ hành chính như trường hợp của Ban quản lý dự án cải thiện môi trường Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hoá.

 

- Chất lượng mũi nhọn của giáo viên và học sinh chưa cao, chưa có thành tích nổi bật trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

 

Phần thứ 2

 

NHIỆM VỤ  TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP QUÝ II

 

Với mục tiêu là "Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực" bám sát thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Ban thường vụ Thành ủy giao; Chương trình công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố năm 2016; chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố.

 

I. Một số nhiệm vụ trong tâm:

 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/02/2016 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

 

- Ban hành chỉ thị về tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

 

- Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên thành phố giai đoạn 2016-2020;

 

- Ban hành Quy chế quản lý công viên, hồ nước trên địa bàn thành phố;

 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đặc biệt xử lý vệ sinh môi trường tại xã Quảng Thịnh và xã Đông Vinh.

 

- Báo cáo rà soát cụm nghề, làng nghề hiện có để bổ sung vào quy hoạch thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh;

 

- Xây dựng phương án thu hồi đất rừng đặc dụng Hàm Rồng.

 

- Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho học sinh giai đoạn 2016-2020;

 

- Đề án tập trung sự lãnh đạo của Đảng trong việc đổi mới căn bản và toàn diện thành phố;

 

- Đề án tạo việc làm, quản lý người phục hồi quyền công dân;

 

- Chương trình phát triển nghề và công nhân kỹ thuật bậc cao gắn với xuất khẩu lao động;

 

- Dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, văn hoá danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố;

 

- Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035;

 

- Đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố, (chọn đường để đặt tên các đơn vị kết nghĩa: Sầm Nưa, Ngọc Lặc, Hội An);

 

- Đề án quy hoạch bố trí di dân, mở rộng Thái miếu Nhà Hậu Lê;

 

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2016-2020;

 

- Đề án phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ chim tự nhiêm trên địa bàn thành phố.

 

- Xây dựng mô hình điểm về tạo công ăn việc làm cho người được phục hồi quyền công dân tại phường Đông Hương.

 

- Tập trung công tác giảm hộ nghèo, kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho các hộ không có khả năng thoát nghèo.

 

II. Giải pháp thực hiện:

 

1. Về kinh tế:

 

- Phát triển các ngành dịch vụ: Phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế như: du lịch, điện máy, vận tải, khách sạn, nhà hàng và các ngành có giá trị gia tăng cao như: viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Tiếp tục tập huấn văn minh thương mại cho các tiểu thương kinh doanh tại các phố hàng, ngành hàng của các xã, phường. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng thương mại dịch vụ đồng bộ, hiện đại; Chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ gắn với khai thác và phát huy tối đa giá trị của di sản văn hóa; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển du lịch.

 

- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục thực hiện quy hoạch xây dựng và tổ chức lại các cụm nghề, làng nghề, cụm công nghiệp; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; tăng cường đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn.

 

- Phát triển doanh nghiệp: Cải thiện môi trường đầu tư cho các doang nghiệp, trọng tâm là tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, sử dụng lao động, phát triển dịch vụ phụ trợ và cải cách thủ tục hành chính.

 

- Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:

 

+ Tổng kết công tác phòng chống lụt bão 2015 và triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016;

 

+ Triển khai kế hoạch rà soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; công tác tái đàn gia súc, gia cầm sau Tết Nguyên đán.

 

+ Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2016;

 

+ Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc cây trồng vụ Chiêm xuân, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng; công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

 

+ Chỉ đạo 02 xã: Quảng Thịnh, Thiệu Dương tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung chỉ đạo các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đăng ký năm 2016.

 

- Thu, chi và điều hành ngân sách: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, thực hiện các biện pháp đảm bảo tăng nguồn thu; tập trung rà soát các đơn vị còn nợ đọng thuế, xác định rõ nguyên nhân chậm nộp thuế để có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho đối tượng nộp thuế; đồng thời tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và áp dụng các biện pháp thu nợ theo quy định của pháp luật khi cần thiết.

 

Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các mặt bằng đấu giá và tái định cư tăng nguồn thu ngân sách. Tiếp tục xử lý các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trúng đấu giá chậm thực hiện nộp các khoản nợ tiền sử dụng đất; đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích trúng đấu giá tương ứng với số tiền đơn vị trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cố tình kéo dài thời gian trả nợ; đôn đốc thu các loại nợ của doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tăng thu cho ngân sách.

 

Quản lý chặt chẽ và tổ chức tốt việc thu thuế đối với hoạt động XDCB trên địa bàn; thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT đối với thanh toán XDCB bằng nguồn vốn NSNN và vốn ODA thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

 

Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn công tác quản lý điều hành ngân sách đối với các đơn vị dự toán; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, cắt giảm tối đa những nội dung chi chưa thực sự cần thiết.

 

- Đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản: Tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hoàn thiện các trục đường giao thông chính, các hạ tầng thiết yếu nhất 10 xã trong lộ trình lên phường trong giai đoạn 2015-2018; trong đó ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thành các công trình, dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm 2016, xây dựng một số công trình trường học. Hạn chế đầu tư mới các dự án chưa thực sự cấp bách, dự án còn nhiều khó khăn về mặt bằng và nguồn vốn. Tập trung xây dựng Khu trung tâm hành chính thành phố mới và một số dự án trọng điểm tạo điểm nhấn cho thành phố; tập trung đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật để khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dòng vốn FDI, ODA và các dự án đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước; xin cơ chế đặc thù cho thành phố được xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư thông qua các hình thức đầu tư BOT, BT, hợp tác giữa nhà nước và tư nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.

 

2. Về quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường.

 

- Công tác quản lý đô thị: Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch Phân khu 4, 6, 11 tỷ lệ 1/2000; rà soát, cập nhật điều chỉnh các quy hoạch phân khu làm sơ sở cho điều chỉnh quy hoạch chung; Quy hoạch chi tiết 1/500 tái định cư Đường vành đai phía Tây, Khu nhà ở phía Bắc đường Nguyễn Công Trứ,...Tăng cường công tác về quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự đô thị, quy hoạch kiến trúc, xây dựng thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 10 của Ban thường vụ Thành ủy. Chú trọng kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh, các chợ cóc, chợ tạm,...; phân cấp và xử lý nghiêm việc đổ phế thải xây dựng trên địa bàn.

 

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC thực hiện các dự án trọng điểm: Khu trung tâm hành chính thành phố mới; Khu đô thị mới phường Điện Biên; Mở rộng khu công nghiệp Hoàng Long; Đại lộ Nam sông Mã; Đường ba Voi đi Sầm Sơn; dự án đô thị mới ven sông Hạc; Đường vành đai phía Tây thành phố; dự án Tiêu úng Đông Sơn (phấn đấu trong quý II hoàn thành di chuyển GPMB 500 hộ đến nơi ở mới)... Huy động nguồn vốn, tập trung cho công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án nguồn ngân sách và các dự án của các nhà đầu tư.

 

Tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

 

- Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt việc phân loại và thu gom, quản lý chất thải rắn, vận hành có hiệu quả Khu chôn lấp rác thải tại xã Đông Nam; tiến hành thi công ô xử lý số 03; giải quyết dứt điểm phản ánh của nhân dân xã Đông Vinh đối với Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông. Rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất để phát triển sản xuất kinh doanh, du lịch không triển khai hoặc triển khai chậm, sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm hoặc thu hồi đất giao cho đơn vị khác thực hiện. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai đảm bảo theo quy định.

 

Thực hiện tốt dịch vụ vệ sinh công ích về môi trường, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Thành ủy; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường.

 

3. Văn hóa - Xã hội:

 

- Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các nhà trường; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; hoàn thành các đề án trong quản lý, phát triển giáo dục theo. Thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 (số học sinh vào học tại các trường nghề, cơ sở dạy nghề đạt tỷ lệ 15%); đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất của học sinh… vào trong chương trình; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh. Tham gia công tác tổ chức và dự thi hội khỏe phù đổng cấp Quốc gia lần thứ IX năm 2016.

 

- Bảo hiểm xã hội; Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc thu nộp các khoản bảo hiểm theo quy định, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình chậm đóng hoặc không đóng; kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, lao động thuộc diện tham gia BHYT, hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT làm căn cứ xác định diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

 

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, nhất là H7N9, Sởi, Rubenla, Tay chân miệng, và các bệnh dịch mới nổi; quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Chú trọng tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối tượng vị thành niên, thanh niên.

 

- Văn hóa, thể dục thể thao: Thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các ngày lễ, kỷ niệm trong quý II. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kế hoạch xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” đảm bảo môi trường văn hoá lành mạnh; tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ phố thôn xây dựng nhà văn hóa và nâng cấp trang thiết bị. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và an toàn; huy động các nguồn lực theo hướng xã hội hóa để tổ chức các lễ hội, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh các hoạt động khai thác du lịch, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tham gia hội chợ nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Thanh Hóa tại Hà Nội. Chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án và đơn vị tư vấn, đơn vị thi công hoàn thành các dự án, đề án phát huy giá trị của di sản, khai thác tiềm năng du lịch.

 

- Giải quyết việc làm, giảm nghèo và các lĩnh vực xã hội khác: Tập trung đẩy mạnh giải quyết việc làm, nhất là cho lao động nông thôn; quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có, phát triển thêm thị trường mới có mức thu nhập cao và an toàn cho người lao động. Tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo vệ sinh môi trường lao động.

 

Tăng cường các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề xã hội bức xúc, tập trung kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy.

 

- Quốc phòng - An ninh: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04, 06, 09, 10 của Ban thường vụ Thành uỷ phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đối với công tác đảm bảo ANTT, ATGT; túc trực lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đấu tranh có hiệu quả nhóm đối tượng: trấn áp mạnh loại tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động dạng băng, ổ nhóm, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm; đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật, cướp, cưỡng đoạt tài sảncố ý gây thương tích, tội phạm ma tuý, môi trường; tội phạm kinh tế, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi cao,... Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãnh phí: Chỉ đạo và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách,...  

 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở gắn với phòng, chống tham nhũng; chú trọng các biện pháp phòng ngừa; tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

- Xây dựng chính quyền: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng Luật. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đánh giá cán bộ.

 

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các phòng, ban, đơn vị thành phố tập trung quyết liệt, đồng bộ thực hiện hoàn thành nhiệm đề ra./.

Ước thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý II năm 2016

Đăng lúc: 18/10/2018 15:01:28 (GMT+7)

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”,...

 Phần t​hứ nhất
 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I.

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”, ngay từ đầu năm mặc dù tình hình thời tiết rét đậm, rét hại lịch sử kéo dài, chính trị, an ninh trật tự, trật tự xã hội có nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất như: Trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, tình hình khiếu kiện của nhân dân thị xã Sầm Sơn, nhân dân xã Đông Vinh. Song  các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, UB MTTQ thành phố và các tổ chức đoàn thể đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016, với sự nỗ lực quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm vẫn phát triển và đảm bảo, kết quả cụ thể như sau:   

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

1. Lĩnh vực Kinh tế:

 

Tốc độ tăng trưởng ổn định ước đạt 9,2%; trong đó: Ngành dịch vụ tăng 8,7%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11%; ngành nông, lâm, thủy sản tăng 0,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

 

1.1. Thương mại - Dịch vụ

 

Đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tổ chức dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời diễn biến về giá cả, cung cầu hàng hóa, lượng dự trữ hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo giá cả ổn định; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân; Luân chuyển hàng hóa ước đạt 581 triệu tấn.km, tăng 18,5% so với cùng kỳ; Luân chuyển hành khách ước đạt 282 triệu hành khách.km, tăng 17,2% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 6.950 tỷ đồng, đạt 26% so kế hoạch, tăng 19% so cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 156,5 triệu USD, đạt 17% so kế hoạch, tăng 16,1% so với cùng kỳ, mặt hàng được xuất khẩu chủ yếu: Quần áo các loại, giầy vải, dép xốp, đá ốp lát.

 

Hoạt động du lịch, lễ hội 03 tháng đầu năm diễn ra an toàn, phong phú, trong quý ước đón 80 nghìn lượt khách tham quan, du lịch và mua sắm.

 

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp quý I ước thực hiện 4.758 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm, tăng 12,2% so cùng kỳ; trong đó: Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 1.163 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.565 tỷ đồng, tăng 15%; khu vực kinh tế dân doanh ước đạt 2.030 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

 

Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá; 3 tháng đầu năm có 100 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 16,67% kế hoạch; cấp mới 401 Giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố.

 

1.3. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

 

- Mặc dù bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài, làm chết khoảng 1.022 ha lúa, mạ, ngô và rau màu các loại. Tuy nhiên do chỉ đạo sâu sát nên nhân dân đã khắc phục kịp thời, tổng diện tích các loại cây vụ chiêm xuân đã gieo trồng ước đạt 5.849 ha, tăng 11,2% so với kế hoạch, bằng 96,2% so với cùng kỳ; diện tích nuôi cá nước ngọt ước đạt 387 ha, tăng 2 ha so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch đạt 140,3 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ.

 

- Tổ chức thành công Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Công viên Hôi An, phát động toàn dân thực hiện trồng cây đầu xuân, kết quả đã trồng được 12.750 cây xanh đô thị, cây phân tán, cây bóng mát các loại; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy 345,5 ha rừng trồng các loại, tổ chức hoàn thiện công tác Tổng kiểm kê rừng, rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn thành phố.

 

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2016 và làm cơ sở xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường về vật tư nông nghiệp, chất cấm Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi, an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, qua kiểm tra đã xử lý vi phạm 192 trường hợp với tổng số tiền phạt 1,326 tỷ đồng.

 

Tổng kết công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2015 và triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2016.

 

- Giao kế hoạch thực hiện tiêu chí Nông thôn mới năm 2016 cho các xã xây dựng nông thôn mới; Đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2016 với tỉnh.

 

1.4. Công tác thu chi ngân sách

 

- Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 400 tỷ đồng, đạt 26,4% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 25,5% dự toán cả năm thành phố giao, giảm 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu thường xuyên ước đạt 168 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 23,8% dự toán cả năm thành phố giao, tăng 2,8% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất ước đạt 120 tỷ đồng, đạt 19,4% dự toán cả năm tỉnh giao, 19,4% dự toán cả năm thành phố giao, giảm 17,1% so với cùng kỳ;

 

- Chi ngân sách thành phố ước đạt 321,5 tỷ đồng, đạt 27,9% dự toán cả năm thành phố giao, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi thường xuyên ước đạt 131,5 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán cả năm, giảm 0,4% so với cùng kỳ; Chi đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án ước đạt 90 tỷ đồng, đạt 20,2% so với kế hoạch cả năm, giảm 18,6% so với cùng kỳ.

 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã tập trung thu hồi dự nợ tạm ứng của các đơn vị, đặc biệt tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng số dư tạm ứng đến ngày 10/3/2016 là 72.198 triệu đồng, trong đó: Dư ứng xây lắp 50.031 triệu đồng, dư ứng đền bù GPMB là 17.952 triệu đồng và dư  ứng khác  4.215 triệu đồng.

 

1.5. Xây dựng cơ bản và Đầu tư phát triển.

 

Ưu tiên đầu tư xây dựng một số công trình trường học; công trình hạ tầng kỹ thuật để khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố, hạ tầng giao thông các tuyến đường 6 xã mới lên phường. Đến ngày 08/3/2016 đã ban hành quyết định giao 08 công trình, dự án mới cho các phường, xã và đơn vị để tổ chức thực hiện; phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 11 công trình với tổng mức đầu tư 328.917 triệu đồng; 09 công trình đã triển khai xây dựng với tổng giá trị các gói thầu 24.185 triệu đồng.

 

Nghe báo cáo đề án di dân phòng tránh thiên tai tại phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá.

 

Làm việc với Ban quản lý dự án CSEDP thống nhất lựa chọn các danh mục đầu tư của dự án CSEDP giai đoạn 2017-2021.

 

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới thành phố, kêu gọi đầu tư dự án số 1 - Khu đô thị mới trung tâm thành phố và Khu dân cư mới phường Điện Biên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, khánh thành một số công trình trọng điểm: Ngân hàng ACB chi nhánh Thanh Hóa, Trung tâm điện máy Xanh, Trụ sở Công ty may Việt Thanh, Các hạng mục xây dựng tại Công viên Hội An,...

 

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 4.011 tỷ đồng, đạt 19,4% kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương ước đạt 1.084 tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ; Vốn tỉnh ước đạt 748 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ; Vốn thành phố ước đạt 336 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ; vốn khác ước đạt 627 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ; Vốn doanh nghiệp ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 13,2%  so cùng kỳ; Vốn huy động từ nhân dân ước đạt 866 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ.

 

2. Lĩnh vực Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường:

 

2.1. Công tác quy hoạch

 

Quản lý, tổ chức thực hiện đúng các quy hoạch đã được phê duyệt; hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch phân khu4, 6, 11. Trong quý I đã phê duyệt một số mặt bằng quy hoạch xây dựng 1/500: Khu dân cư Cầu Sinh, phường Đông Cương; Khu dân cư xã Thiệu Khánh, xã Quảng Đông, xã Quảng Thành,...Thỏa thuận địa điểm dự án cho 15 đơn vị; Xin ý kiến các mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng như các chủ trương liên quan đến các dự án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch: Các mặt bằng tái định cư thực hiện dự án đường Vành đai phía Tây, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Hàm Rồng, Khu công viên Đình Hương, ...

 

2.2. Quản lý trật tự đô thị

 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ

 

 tịch UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/02/2016 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Tăng cường, duy trì kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị, thành lập các đoàn công tác phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên kiểm tra xây dựng cơ bản, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích và trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, qua kiểm tra các lực lượng đã phát hiện, xử lý 97 trường hợp vi phạm, ban hành 78 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt là 186 triệu đồng, xử lý tịch thu 364 tang vật vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; thực hiện cấp 300 giấy phép xây dựng với diện tích sàn 78.524 m2.

 

- Thực hiện phân luồng, tổ chức tốt các phương án đảm bảo an toàn giao thông, trong quý I trên địa bàn không có tại nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp lực lượng với các đơn vị có liên quan lập 50 tổ, chốt ra quân làm công tác hướng dẫn, điều hòa, phân luồng giao thông kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm ATGT, chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Kết quả đã kiểm tra, xử lý 2.089 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 941.300.000 đồng.

 

2.3. Công tác giải phóng mặt bằng.

 

- Tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB thực hiện các dự án: Tiêu úng Đông Sơn, Đường vành đai phía Tây, Khu đô thị mới phường Điện Biên,... Đến ngày 8/3/2016 đã ban hành 20 quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các dự án với tổng số tiền 122 tỷ đồng.

 

- Tổ chức rà soát, kiện toàn các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Hội đồng, các đơn vị sự nghiệp được giao thực hiện.

 

          2.4. Tài nguyên và Môi trường

 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; ký hợp đồng, tổ chức tốt việc giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hưởng ứng “Ngày nước Thế giới”; cấp 20 bản xác nhận đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở một số tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga; đặc biệt đã ra tập trung giải quyết vụ việc Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông gây ô nhiễm môi trường, báo cáo đề nghị UBND tỉnh di dời nhà máy tới vị trí khác.

 

Tính đến ngày 11/3/2016 UBND thành phố đã xử lý hồ sơ và cấp 1.958 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đảm bảo thời gian; Đăng ký thế chấp 1.062  hồ sơ, xóa thế chấp 599 hồ sơ, thay đổi nội dung thế chấp 12 hồ sơ. Thực hiện giao đất cho 24 hộ gia đình, cá nhân (thuộc diện trúng đấu giá và tái định cư thực hiện các dự án). Hoàn thiện thủ tục cho phép 05 hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn trả lời đơn thư khiếu nại về đất đai cho 05 hộ gia đình, cá nhân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

 

          3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

 

3.1. Giáo dục và Đào tạo

 

Xây dựng dự thảo đề cương đề án tập trung sự lãnh đạo của Đảng trong việc đổi mới căn bản và toàn diện thành phố Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017; tuyển chọn học sinh giỏi 9 môn văn hoá lớp 9 tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh; tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật sáng tạo cấp Quốc gia tại Hải Phòng. Sơ kết việc triển khai mô hình trường học mới (VNEN) lớp 6. Triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống, các chương trình trải nghiệm thông qua hoạt động "Du lịch giáo dục" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

 

        Tổ chức chia cụm trường và sinh hoạt chuyên môn theo cụm; Chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn Tiếng Anh 02 nhà trường có học sinh ôn luyện tham gia cuộc thi OTE - Tài năng tiếng Anh toàn quốc diễn ra vào ngày 18, 19/3/2016. Tổ chức khai giảng đợt 1 các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giáo viên thành phố.

 

3.2. Văn hoá - Thông tin

 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ; kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; các hoạt động chào năm mới 2016; 69 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

 

- Tổ chức thành công bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo an toàn và các hoạt chào mừng năm mới 2016.

 

- Hoàn thiện và phát hành cuốn sách "Du lịch thành phố Thanh Hoá" nhằm quảng bá các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh của thành phố Thanh Hoá.

 

- Đặc biệt đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 55 năm ngày kết nghĩa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An và những ngày văn hóa Thanh Hóa - Hội An; khánh thành Chùa cầu và Trụ biểu gốm nghệ thuật; Tổ chức tọa đàm xúc tiến thương mại, du lịch giữa các doanh nghiệp của hai thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội đáp ứng được yêu cầu chính trị giữa hai Thành phố và tạo được ấn tượng tốt với nhân dân thành phố, khách tham dự.

 

- Triển khai thực hiện việc nghiên cứu thăm dò và khai quật khảo cổ di tích khảo cổ học Đông Sơn.

 

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Thanh Hóa năm 2016, giải chạy Tập thể, Việt dã thành phố Thanh Hóa lần thứ IX cúp bia Thanh Hoa và Diễu hành biểu dương lực lượng chào mừng ngày Thể thao Việt Nam.

 

3.3. Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế

 

Trin khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách và chi trả trợ cấp cho 25.665 lượt người có công với cách mạng với số tiền 39 tỷ 700 triệu đồng và chi trả cho 34.062 lượt đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội với số tiền trên 10 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân, tặng quà của Chủ tịch nước, tỉnh, thành phố và các xã, phường nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân - 2016, tặng quà cho 36.964 xuất quà / 27.075 đối tượng, trị giá 6 tỷ 543 triệu đồng.

 

Giải quyết việc làm mới cho 5.500 lao động (trong đó 3.700 lao động là người có hộ khẩu thường trú tại thành phố; 1800 lao động là ở các huyện, thị xã trong tỉnh đang lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn thành phố). Xuất khẩu 120 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

 

- Hoàn thành kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Công nhận 2.604 hộ nghèo và 1.740 hộ cận nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,83%; cận nghèo 1,89%; mua và cấp kịp thời 35.494 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi.

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các bệnh viện, cơ sở y tế duy trì tốt chế độ trực phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Công tác y tế dự phòng được quan tâm, tiêm phòng vacxin cho các đối tượng được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra.

 

- Tổ chức rà soát lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo kế hoạch.

 

4. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh; Thanh tra - Tư pháp:

 

4.1. Quốc phòng - An ninh

 

- Tổ chức tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016; các lực lượng công an, quân sự, quy tắc đô thị đã phối hợp chặt chẽ bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội. Làm tốt công tác rà soát, động viên thanh niên trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự trên địa bàn thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tuyển chọn được 200 tân binh, đạt 100% kế hoạch tuyển quân; Lễ giao nhận quân năm 2016 được tổ chức long trọng với sự tham gia của 1.500 học sinh và đông đảo nhân dân thành phố, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội tòng quân của các tân binh và toàn thể nhân dân thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung.

 

- Lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, trên địa bàn không để xảy ra pháo nổ, trộm cắp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Trật tự an toàn xã hội duy trì tốt, số vụ phạm pháp hình sự tuy tăng 02 vụ so với Quý I/2015 (1,5%) chủ yếu là do tăng về số vụ bắt, xử lý về ma túy, cờ bạc, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng cấm; các loại tội phạm như trộm cắp, cố ý gây thương tích,… đều giảm mạnh; không để xảy ra các loại tội phạm hoạt động nổi như côn đồ, ổ nhóm dùng vũ khí, hung khí đòi nợ thuê, …; số vụ tai nạn giao thông tuy giảm cả về số vụ và hậu quả xảy ra nhưng vẫn còn ở mức cao (so với Quý I/2015, giảm 03 vụ, 01 người chết). Một số địa bàn có tình hình tội phạm phức tạp, số vụ PPHS xảy ra nhiều như các phường: Đông Vệ (14 vụ); Đông Thọ (11 vụ); Lam Sơn, Ba Đình (09 vụ); Đông Hương, Điện Biên (08 vụ); Đông Sơn (07 vụ);…

 

Đối với vụ gần 700 người dân thị xã Sầm Sơn kèo về Trụ sở UBND tỉnh để tuần hành, kiếu kiện, lãnh đạo Thành phố đã kịp thời, quyết liệt nhưng thận trọng triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động lực lượng công an, quân đội, quy tắc đô thị, 05 trung đội dân quân cơ động với 560 người và toàn bộ lãnh đạo Thành phố trực, tham gia chỉ đạo góp phần cùng với các lực lượng của Tỉnh đảm bảo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình huống đáng tiếc về người và tài sản của cơ quan nhà nước và nhân dân.

 

4.2. Công tác Thanh tra - Tư pháp và Phòng chống tham nhũng.

 

 - Đã tiến hành thanh tra nội dung đơn phản ánh đối với ông Trịnh Văn Ngãi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1, thành phố Thanh Hoá. Sau thanh tra đã xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm, xử lý kỷ luật cách chức Hiệu trưởng nhà trường; yêu cầu nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động đối với những trường hợp ký không đúng thẩm quyền,....

 

- Đã tiến hành thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cúc, số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá. Qua thanh tra đã phát hiện có sai phạm nghiêm trọng trong việc lập hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 17/3/2011 cho bà Nguyễn Thị Cúc, kiến nghị xử lý kiểm điểm đối với 01 tập thể và 07 cán bộ, công chức có sai phạm trong thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân; Tiến hành kiểm tra việc ký hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền của Ban Quản lý di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, qua kiểm tra đã yêu cầu Giám đốc Ban chấm dứt hợp đồng với 15 hợp đồng lao động do Giám đốc Ban tự ký.

 

           - Thực hiện tiếp công dân theo lịch được thông báo và niêm yết công khai, tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân và xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài. UBND thành phố đã tiếp 55 lượt người khiếu nại, tố cáo (có 08 đoàn đông người với 06 vụ việc), tiếp nhận 142 đơn, số vụ phải giải quyết theo thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố 51 vụ việc (giảm 10,5% so với cùng kỳ), đã giải quyết: 40/51 vụ việc đạt 78,43%.

 

- Tuyên tuyền, tập huấn Luật Căn cước công dân, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 650 lượt người là cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên môn của thành phố và phường, xã. Triển khai thực hiện Luật hộ tịch, chỉ đạo phường, xã đăng ký và quản lý hộ tịch theo luật định. Đăng ký hộ tịch 11 hồ sơ, trong đó có yếu tố nước ngoài 06 hồ sơ, trong nước 05 hồ sơ; chứng thực bản sao từ bản chính: 736 trường hợp, chứng thực chữ ký người dịch: 546 trường hợp. Thẩm định 15 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, 03 hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất.

 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan Nhà nước để công dân và các cá nhân, tổ chức, đoàn thể có điều kiện tìm hiểu về luật Phòng, chống tham nhũng. UBND thành phố duy trì thực hiện khoán văn phòng phẩm đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hàng tháng.

 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, thụ hưởng từ nguồn ngân sách thành phố đều phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định rõ các định mức, chế độ chi tiêu và công khai để thực hiện. Ban hành quy định về tiếp khách của các phòng thuộc Cơ quan UBND thành phố.

 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức công khai bản kê khai tài sản theo quy định, đôn đốc 1.164 cá nhân có nghĩa vụ thực hiện kê khai minh bạch tài sản và thu nhập lần đầu.

 

5. Cải cách hành chính.

 

- Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong trương trình công tác năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; hoàn thiện thể chế thuộc thẩm quyền ban hành, hiện đại hóa hành chính. Tiếp tục xác định trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phong cách phục vụ.

 

- Chỉ số hoạt động của Trung tâm một của liên thông thường xuyên hoạt động, cập nhật phần mềm quản lý, theo dõi nhiệm vụ để nhắc việc các phòng, ban chức năng kịp thời.

 

- Cập nhật thường xuyên, rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính theo quy định, đảm bảo đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

 

6. Công tác xây dựng chính quyền:

 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phốcán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền chùa hoặc đi lễ hội, đền chùa, du lịch trong giờ hành chính.

 

- Thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 25/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ đã hoàn thiện thủ tục và ban hành 30 quyết định về hưu trước tuổi và nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí đối với công chức, viên chức.

 

- Triển khai kịp thời các bước, quy trình về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã; phối hợp với UB MTTQ thành phố tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các đơn vị. Ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị những việc cần làm và thời gian hoàn thành theo kế hoạch.

 

Đến nay hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Uỷ ban bầu cử thành phố và Uỷ ban bầu cử các phường, xã; hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu cử của cấp mình; tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ 2 ở thành phố và ở các phường, xã; tiến hành công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở các đơn vị; thành lập Ban bầu cử thành phố, phường, xã.

 

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành: Chương trình công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố năm 2016; Chương trình công tác tư pháp năm 2016; Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016; ..., trong đó xác định rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường; định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cho sát với tình hình thực tế;

 

Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ, theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, có phê bình và biểu dương kịp thời. Đến nay cơ bản các đơn vị được giao thực hiện các dự án, đề án theo Chương trình công tác năm 2016 đã chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn một số đề án, dự án triển khai còn chậm so với kế hoạch như: Dự án xây dựng Camera an ninh phường Điện Biên; Dự án Quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp thành phố; Phương án thu hồi đất rừng đặc dụng Hàm Rồng, tạo mặt bằng sạch thu hút nhà đầu tư vào Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng.

 

Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND thành phố, hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố vừa tập trung, vừa toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; UBND thành phố tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ, đột xuất, Thường trực UBND thành phố họp giao ban hàng ngày giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc như: công tác thu ngân sách, triển khai các dự án trọng điểm tạo điểm nhấn của thành phố, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thu hồi nợ của các đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất,; đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề chiến lược lâu dài, tạo tiền đề cho phát triển nhanh và bền vững.

 

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I vẫn còn những tồn tại hạn chế sau:

 

- Công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm như dự án: Khu đô thị mới phường Điện Biên; đường vành đai phía Tây; Tiêu úng Đông Sơn,....;

 

- Triển khai thi công các dự án còn chậm: Xây dựng khu chôn lấp rác thải hợp vệ sinh số 03 tại Khu xử lý rác Đông Nam; các mặt bằng quy hoạch để khai thác quỹ đất;...

 

- Công tác thu hồi công nợ của các đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất chưa nghiêm túc trong việc tham mưu các biện pháp xử lý những đơn vị cố tình chây ì, chậm trả nợ.

 

- Đôn đốc chưa thường xuyên các phường, xã hoàn thiện các dự án khai thác quỹ đất để tăng nguồn thu cho ngân sách; các phường, xã chưa nghiêm túc trong việc xử lý buôn bán trái phép tại vỉa hè, lòng đường, tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn; công tác cưỡng chế một số hộ tại các mặt bằng vẫn còn kéo dài gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án.

 

- Công tác xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhà Lê triển khai chậm.

 

- Chương trình làm việc của lãnh đạo thành phố với các phường, xã chưa hoàn thành kế hoạch.

 

- Sau Tết nguyên đán một số cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đi lễ hội, đền chùa, du lịch trong giờ hành chính như trường hợp của Ban quản lý dự án cải thiện môi trường Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hoá.

 

- Chất lượng mũi nhọn của giáo viên và học sinh chưa cao, chưa có thành tích nổi bật trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

 

Phần thứ 2

 

NHIỆM VỤ  TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP QUÝ II

 

Với mục tiêu là "Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực" bám sát thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Ban thường vụ Thành ủy giao; Chương trình công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố năm 2016; chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố.

 

I. Một số nhiệm vụ trong tâm:

 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/02/2016 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

 

- Ban hành chỉ thị về tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

 

- Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên thành phố giai đoạn 2016-2020;

 

- Ban hành Quy chế quản lý công viên, hồ nước trên địa bàn thành phố;

 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đặc biệt xử lý vệ sinh môi trường tại xã Quảng Thịnh và xã Đông Vinh.

 

- Báo cáo rà soát cụm nghề, làng nghề hiện có để bổ sung vào quy hoạch thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh;

 

- Xây dựng phương án thu hồi đất rừng đặc dụng Hàm Rồng.

 

- Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho học sinh giai đoạn 2016-2020;

 

- Đề án tập trung sự lãnh đạo của Đảng trong việc đổi mới căn bản và toàn diện thành phố;

 

- Đề án tạo việc làm, quản lý người phục hồi quyền công dân;

 

- Chương trình phát triển nghề và công nhân kỹ thuật bậc cao gắn với xuất khẩu lao động;

 

- Dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, văn hoá danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố;

 

- Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035;

 

- Đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố, (chọn đường để đặt tên các đơn vị kết nghĩa: Sầm Nưa, Ngọc Lặc, Hội An);

 

- Đề án quy hoạch bố trí di dân, mở rộng Thái miếu Nhà Hậu Lê;

 

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2016-2020;

 

- Đề án phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ chim tự nhiêm trên địa bàn thành phố.

 

- Xây dựng mô hình điểm về tạo công ăn việc làm cho người được phục hồi quyền công dân tại phường Đông Hương.

 

- Tập trung công tác giảm hộ nghèo, kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho các hộ không có khả năng thoát nghèo.

 

II. Giải pháp thực hiện:

 

1. Về kinh tế:

 

- Phát triển các ngành dịch vụ: Phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế như: du lịch, điện máy, vận tải, khách sạn, nhà hàng và các ngành có giá trị gia tăng cao như: viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Tiếp tục tập huấn văn minh thương mại cho các tiểu thương kinh doanh tại các phố hàng, ngành hàng của các xã, phường. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng thương mại dịch vụ đồng bộ, hiện đại; Chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ gắn với khai thác và phát huy tối đa giá trị của di sản văn hóa; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển du lịch.

 

- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục thực hiện quy hoạch xây dựng và tổ chức lại các cụm nghề, làng nghề, cụm công nghiệp; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; tăng cường đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn.

 

- Phát triển doanh nghiệp: Cải thiện môi trường đầu tư cho các doang nghiệp, trọng tâm là tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, sử dụng lao động, phát triển dịch vụ phụ trợ và cải cách thủ tục hành chính.

 

- Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:

 

+ Tổng kết công tác phòng chống lụt bão 2015 và triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016;

 

+ Triển khai kế hoạch rà soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; công tác tái đàn gia súc, gia cầm sau Tết Nguyên đán.

 

+ Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2016;

 

+ Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc cây trồng vụ Chiêm xuân, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng; công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

 

+ Chỉ đạo 02 xã: Quảng Thịnh, Thiệu Dương tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung chỉ đạo các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đăng ký năm 2016.

 

- Thu, chi và điều hành ngân sách: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, thực hiện các biện pháp đảm bảo tăng nguồn thu; tập trung rà soát các đơn vị còn nợ đọng thuế, xác định rõ nguyên nhân chậm nộp thuế để có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho đối tượng nộp thuế; đồng thời tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và áp dụng các biện pháp thu nợ theo quy định của pháp luật khi cần thiết.

 

Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các mặt bằng đấu giá và tái định cư tăng nguồn thu ngân sách. Tiếp tục xử lý các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trúng đấu giá chậm thực hiện nộp các khoản nợ tiền sử dụng đất; đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích trúng đấu giá tương ứng với số tiền đơn vị trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cố tình kéo dài thời gian trả nợ; đôn đốc thu các loại nợ của doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tăng thu cho ngân sách.

 

Quản lý chặt chẽ và tổ chức tốt việc thu thuế đối với hoạt động XDCB trên địa bàn; thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT đối với thanh toán XDCB bằng nguồn vốn NSNN và vốn ODA thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

 

Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn công tác quản lý điều hành ngân sách đối với các đơn vị dự toán; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, cắt giảm tối đa những nội dung chi chưa thực sự cần thiết.

 

- Đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản: Tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hoàn thiện các trục đường giao thông chính, các hạ tầng thiết yếu nhất 10 xã trong lộ trình lên phường trong giai đoạn 2015-2018; trong đó ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thành các công trình, dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm 2016, xây dựng một số công trình trường học. Hạn chế đầu tư mới các dự án chưa thực sự cấp bách, dự án còn nhiều khó khăn về mặt bằng và nguồn vốn. Tập trung xây dựng Khu trung tâm hành chính thành phố mới và một số dự án trọng điểm tạo điểm nhấn cho thành phố; tập trung đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật để khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dòng vốn FDI, ODA và các dự án đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước; xin cơ chế đặc thù cho thành phố được xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư thông qua các hình thức đầu tư BOT, BT, hợp tác giữa nhà nước và tư nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.

 

2. Về quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường.

 

- Công tác quản lý đô thị: Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch Phân khu 4, 6, 11 tỷ lệ 1/2000; rà soát, cập nhật điều chỉnh các quy hoạch phân khu làm sơ sở cho điều chỉnh quy hoạch chung; Quy hoạch chi tiết 1/500 tái định cư Đường vành đai phía Tây, Khu nhà ở phía Bắc đường Nguyễn Công Trứ,...Tăng cường công tác về quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự đô thị, quy hoạch kiến trúc, xây dựng thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 10 của Ban thường vụ Thành ủy. Chú trọng kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh, các chợ cóc, chợ tạm,...; phân cấp và xử lý nghiêm việc đổ phế thải xây dựng trên địa bàn.

 

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC thực hiện các dự án trọng điểm: Khu trung tâm hành chính thành phố mới; Khu đô thị mới phường Điện Biên; Mở rộng khu công nghiệp Hoàng Long; Đại lộ Nam sông Mã; Đường ba Voi đi Sầm Sơn; dự án đô thị mới ven sông Hạc; Đường vành đai phía Tây thành phố; dự án Tiêu úng Đông Sơn (phấn đấu trong quý II hoàn thành di chuyển GPMB 500 hộ đến nơi ở mới)... Huy động nguồn vốn, tập trung cho công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án nguồn ngân sách và các dự án của các nhà đầu tư.

 

Tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

 

- Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt việc phân loại và thu gom, quản lý chất thải rắn, vận hành có hiệu quả Khu chôn lấp rác thải tại xã Đông Nam; tiến hành thi công ô xử lý số 03; giải quyết dứt điểm phản ánh của nhân dân xã Đông Vinh đối với Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông. Rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất để phát triển sản xuất kinh doanh, du lịch không triển khai hoặc triển khai chậm, sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm hoặc thu hồi đất giao cho đơn vị khác thực hiện. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai đảm bảo theo quy định.

 

Thực hiện tốt dịch vụ vệ sinh công ích về môi trường, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Thành ủy; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường.

 

3. Văn hóa - Xã hội:

 

- Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các nhà trường; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; hoàn thành các đề án trong quản lý, phát triển giáo dục theo. Thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 (số học sinh vào học tại các trường nghề, cơ sở dạy nghề đạt tỷ lệ 15%); đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất của học sinh… vào trong chương trình; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh. Tham gia công tác tổ chức và dự thi hội khỏe phù đổng cấp Quốc gia lần thứ IX năm 2016.

 

- Bảo hiểm xã hội; Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc thu nộp các khoản bảo hiểm theo quy định, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình chậm đóng hoặc không đóng; kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, lao động thuộc diện tham gia BHYT, hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT làm căn cứ xác định diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

 

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, nhất là H7N9, Sởi, Rubenla, Tay chân miệng, và các bệnh dịch mới nổi; quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Chú trọng tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối tượng vị thành niên, thanh niên.

 

- Văn hóa, thể dục thể thao: Thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các ngày lễ, kỷ niệm trong quý II. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kế hoạch xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” đảm bảo môi trường văn hoá lành mạnh; tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ phố thôn xây dựng nhà văn hóa và nâng cấp trang thiết bị. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và an toàn; huy động các nguồn lực theo hướng xã hội hóa để tổ chức các lễ hội, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh các hoạt động khai thác du lịch, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tham gia hội chợ nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Thanh Hóa tại Hà Nội. Chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án và đơn vị tư vấn, đơn vị thi công hoàn thành các dự án, đề án phát huy giá trị của di sản, khai thác tiềm năng du lịch.

 

- Giải quyết việc làm, giảm nghèo và các lĩnh vực xã hội khác: Tập trung đẩy mạnh giải quyết việc làm, nhất là cho lao động nông thôn; quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có, phát triển thêm thị trường mới có mức thu nhập cao và an toàn cho người lao động. Tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo vệ sinh môi trường lao động.

 

Tăng cường các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề xã hội bức xúc, tập trung kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy.

 

- Quốc phòng - An ninh: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04, 06, 09, 10 của Ban thường vụ Thành uỷ phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đối với công tác đảm bảo ANTT, ATGT; túc trực lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đấu tranh có hiệu quả nhóm đối tượng: trấn áp mạnh loại tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động dạng băng, ổ nhóm, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm; đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật, cướp, cưỡng đoạt tài sảncố ý gây thương tích, tội phạm ma tuý, môi trường; tội phạm kinh tế, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi cao,... Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãnh phí: Chỉ đạo và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách,...  

 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở gắn với phòng, chống tham nhũng; chú trọng các biện pháp phòng ngừa; tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

- Xây dựng chính quyền: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng Luật. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đánh giá cán bộ.

 

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các phòng, ban, đơn vị thành phố tập trung quyết liệt, đồng bộ thực hiện hoàn thành nhiệm đề ra./.