BẢO TÀNG TỈNH

Ngày 18/10/2018 16:01:22

Bảo tàng tỉnh là một quần thể kiến trúc cổ gồm ba toà nhà kiên cố được xây dựng từ thời thuộc Pháp, vừa bề thế, vừa cổ kính, vừa hiện đại, tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn nằm ngay đường Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa.

 

Ra đời từ năm 1985, đến nay Bảo tàng tỉnh đã trở thành một trong những địa chỉ văn hóa - khoa học của tỉnh. Là nơi lưu giữ, bảo quản, trưng bày những giá trị di sản văn hóa quí báu của quốc gia, đồng thời cũng là nơi nghiên cứu khoa học và truyền bá khoa học lịch sử. Hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng Thanh Hóa hiện nay được trình bày theo trình tự lịch sử từ khi xuất hiện những con người tối cổ trên đất Thanh Hóa cho đến nay. Tiến trình lịch sử này được thể hiện trong một không gian gồm 3 phòng trưng bày lớn. Bên cạnh hệ thống trưng bày chính, bảo tàng còn có 4 phòng trưng bày theo chuyên đề: lịch sử, cổ vật đặc sắc, văn hóa độc đáo của dân tộc... Đây sẽ là điểm thăm quan hấp dẫn trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

BẢO TÀNG TỈNH

Đăng lúc: 18/10/2018 16:01:22 (GMT+7)

Bảo tàng tỉnh là một quần thể kiến trúc cổ gồm ba toà nhà kiên cố được xây dựng từ thời thuộc Pháp, vừa bề thế, vừa cổ kính, vừa hiện đại, tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn nằm ngay đường Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa.

 

Ra đời từ năm 1985, đến nay Bảo tàng tỉnh đã trở thành một trong những địa chỉ văn hóa - khoa học của tỉnh. Là nơi lưu giữ, bảo quản, trưng bày những giá trị di sản văn hóa quí báu của quốc gia, đồng thời cũng là nơi nghiên cứu khoa học và truyền bá khoa học lịch sử. Hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng Thanh Hóa hiện nay được trình bày theo trình tự lịch sử từ khi xuất hiện những con người tối cổ trên đất Thanh Hóa cho đến nay. Tiến trình lịch sử này được thể hiện trong một không gian gồm 3 phòng trưng bày lớn. Bên cạnh hệ thống trưng bày chính, bảo tàng còn có 4 phòng trưng bày theo chuyên đề: lịch sử, cổ vật đặc sắc, văn hóa độc đáo của dân tộc... Đây sẽ là điểm thăm quan hấp dẫn trong thời kỳ hội nhập và phát triển.