NHÀ THỜ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

Ngày 18/10/2018 16:01:23

Tọa lạc tại phường Trường Thi do linh mục Bourlet - Độ xây dựng từ năm 1926 đến năm 1930 với công trình kiến trúc đẹp và đồ sộ.

 
Warning: unlink(data_file/1234.docx): No such file or directory in E:\xampp\htdocs\thanhhoacity\service\file\file.class.php on line 64

Tọa lạc tại phường Trường Thi do linh mục Bourlet - Độ xây dựng từ năm 1926 đến năm 1930 với công trình kiến trúc đẹp và đồ sộ.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/%C4%90i%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%BFn%20h%E1%BA%A5p%20d%E1%BA%ABn/nh%C3%A0%20th%E1%BB%9D%20giao%20xu.jpgNhà thờ gồm 10 gian với chiều dài 44m, rộng 16m, cao 13m. Tháp nhà thờ cao 25m, trên tháp nhà thờ treo hai quả chuông kéo, chuông lớn mang tên Saite Anne (Thánh Anna) do trường Saite Anna của thành phố Montlucon (Pháp) tặng và chuông nhỏ hơn do Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris (M.E.P) tặng. Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa từ bao năm nay đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cũng như các hoạt động từ thiện với tinh thần sống tốt đạo đẹp đời.

 

NHÀ THỜ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

Đăng lúc: 18/10/2018 16:01:23 (GMT+7)

Tọa lạc tại phường Trường Thi do linh mục Bourlet - Độ xây dựng từ năm 1926 đến năm 1930 với công trình kiến trúc đẹp và đồ sộ.

 
Warning: unlink(data_file/1234.docx): No such file or directory in E:\xampp\htdocs\thanhhoacity\service\file\file.class.php on line 64

Tọa lạc tại phường Trường Thi do linh mục Bourlet - Độ xây dựng từ năm 1926 đến năm 1930 với công trình kiến trúc đẹp và đồ sộ.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/%C4%90i%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%BFn%20h%E1%BA%A5p%20d%E1%BA%ABn/nh%C3%A0%20th%E1%BB%9D%20giao%20xu.jpgNhà thờ gồm 10 gian với chiều dài 44m, rộng 16m, cao 13m. Tháp nhà thờ cao 25m, trên tháp nhà thờ treo hai quả chuông kéo, chuông lớn mang tên Saite Anne (Thánh Anna) do trường Saite Anna của thành phố Montlucon (Pháp) tặng và chuông nhỏ hơn do Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris (M.E.P) tặng. Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa từ bao năm nay đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cũng như các hoạt động từ thiện với tinh thần sống tốt đạo đẹp đời.