Khách sạn Kim Chung

Ngày 18/10/2018 16:24:08

Địa chỉ : 65 Trần Phú - Thành Phố Thanh Hóa Điện thoại :0373.726.888 -0373.726.999 : Fax : 0373.851.096 Email :kimchunghotel@gmail.com Website: kimchunghotel.com.vn

 

 

 

 

Khách sạn Kim Chung

Đăng lúc: 18/10/2018 16:24:08 (GMT+7)

Địa chỉ : 65 Trần Phú - Thành Phố Thanh Hóa Điện thoại :0373.726.888 -0373.726.999 : Fax : 0373.851.096 Email :kimchunghotel@gmail.com Website: kimchunghotel.com.vn