Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Ngày 18/10/2018 15:13:10

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án khu khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai Đông Tây tại khu tái định cư Đông Vệ 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 931/UBND-QLĐT ngày 10/6/2009), với các nội dung cụ thể như sau:


Warning: unlink(data_file/dautu.docx): No such file or directory in E:\xampp\htdocs\thanhhoacity\service\file\file.class.php on line 64


TB 09.25.3.2018.JPG
TB 09.25.3.1.2018.JPG

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Đăng lúc: 18/10/2018 15:13:10 (GMT+7)

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án khu khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai Đông Tây tại khu tái định cư Đông Vệ 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 931/UBND-QLĐT ngày 10/6/2009), với các nội dung cụ thể như sau:


Warning: unlink(data_file/dautu.docx): No such file or directory in E:\xampp\htdocs\thanhhoacity\service\file\file.class.php on line 64


TB 09.25.3.2018.JPG
TB 09.25.3.1.2018.JPG

Các tin khác
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất xây dựng tại phường Quảng Thắng
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất trên tại MBQH số 5203/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 (điều chỉnh tiểu dự án) thuộc xã Đông Tân
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất trên tại MBQH số 5203/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 thuộc xã Đông Tân
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Khu đất xây dựng Trường Tiểu học tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 8018/QĐ-UBND, ngày 18/10/2013)
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Khu đất xây dựng Trường Trung học cơ sở tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 1858/UBND-QLĐT, ngày 23/4/2012)
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Khu dân cư tái định cư phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (MBQH 1876/UBND-QLĐT, ngày 20/10/2010)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Khu dân cư trường Tiểu học Đông Vệ 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa thuộc (MBBQH số 9457/QĐ-UBND, ngày 21/10/2015)