BTV THÀNH UỶ THÀNH PHỐ THANH HOÁ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CẤP UỶ, ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày 24/11/2020 00:00:00

Sáng 24/11/2020, BTV Thành uỷ công bố Quyết định phân công cấp uỷ, điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương.

Dự và trao quyết định có đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; các đồng chí trong BTV Thành uỷ, trưởng các phòng, ban, cán bộ, công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phường Đông Sơn.

IMG-0745.jpg

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định của BTV Thành uỷ.

Tại buổi trao quyết định, lãnh đạo Ban tổ chức Thành uỷ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quang Khoa – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn đến nhận công tác tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố và giữ chức Trưởng phòng; Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Hương – Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đến nhận công tác tại Ban dân vận Thành uỷ và giữ chức Phó Trưởng Ban dân vận Thành uỷ.

z2194067285671_becab05a70b3d74d9d7b4719d2a38c2b.jpg

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trần Thị Hương và đồng chí Hoàng Quang Khoa.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: những năm qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở thành phố Thanh Hóa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua điều động, luân chuyển cho thấy các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển đã cùng tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đưa các địa phương, đơn vị ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành  ủy khẳng định, đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương là những cán bộ có nhiều năm công tác ở các môi trường, vị trí khác nhau tại các cơ quan, đơn vị. Ở vị trí công tác nào, các đồng chí cũng thể hiện được năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, luôn giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng và mong muốn đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương sau khi nhận nhiệm vụ, nhanh chóng tiếp cận, hòa nhập với môi trường công tác mới, tiếp tục phát huy năng lực, ra sức học tập, rèn luyện, công hiến trí tuệ của mình để cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban dân vận Thành uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời xác định rõ nhiêm vụ của bản thân trên cương vị công tác mới. Các đồng chí hứa sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn đấu làm việc và cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố Thanh Hoá.

Thu Hiền (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa) 

BTV THÀNH UỶ THÀNH PHỐ THANH HOÁ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CẤP UỶ, ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Đăng lúc: 24/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 24/11/2020, BTV Thành uỷ công bố Quyết định phân công cấp uỷ, điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương.

Dự và trao quyết định có đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; các đồng chí trong BTV Thành uỷ, trưởng các phòng, ban, cán bộ, công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phường Đông Sơn.

IMG-0745.jpg

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định của BTV Thành uỷ.

Tại buổi trao quyết định, lãnh đạo Ban tổ chức Thành uỷ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quang Khoa – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn đến nhận công tác tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố và giữ chức Trưởng phòng; Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Hương – Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đến nhận công tác tại Ban dân vận Thành uỷ và giữ chức Phó Trưởng Ban dân vận Thành uỷ.

z2194067285671_becab05a70b3d74d9d7b4719d2a38c2b.jpg

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trần Thị Hương và đồng chí Hoàng Quang Khoa.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: những năm qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở thành phố Thanh Hóa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua điều động, luân chuyển cho thấy các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển đã cùng tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đưa các địa phương, đơn vị ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành  ủy khẳng định, đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương là những cán bộ có nhiều năm công tác ở các môi trường, vị trí khác nhau tại các cơ quan, đơn vị. Ở vị trí công tác nào, các đồng chí cũng thể hiện được năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, luôn giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng và mong muốn đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương sau khi nhận nhiệm vụ, nhanh chóng tiếp cận, hòa nhập với môi trường công tác mới, tiếp tục phát huy năng lực, ra sức học tập, rèn luyện, công hiến trí tuệ của mình để cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban dân vận Thành uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Quang Khoa và đồng chí Trần Thị Hương trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời xác định rõ nhiêm vụ của bản thân trên cương vị công tác mới. Các đồng chí hứa sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn đấu làm việc và cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố Thanh Hoá.

Thu Hiền (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)