Danh sách Doanh nghiệp

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA (THEMCO)
Loại hình DNCông ty TNHH
Tên doanh nghiệpCÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA (THEMCO)
Điện thoại(037) 3756 565
Email
Website
Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu 
Logo